Google se brání nařknutím z porušování soukromí

Praha - Společnost Google patří mezi hegemony světového internetu. S rostoucí propojeností všedního lidského života s celosvětovou sítí však také vzrůstá obava o postupnou ztrátu lidského soukromí, internet obsahuje nekonečné množství detailů o soukromém životě uživatelů. Hlavní právní zástupce společnosti Google pro ochranu osobních dat Peter Fleischer v Událostech, komentářích zdůraznil, že není možné zaměňovat Google s internetem jako takovým a že se jeho společnost snaží chránit soukromí uživatelů.

„Mnohokrát se hovoří o Googlu a internetu, jako by to bylo jedno a totéž. Když se hovoří o obavách o soukromí, je snaha dát jim nějaký obličej, a to je Google,“ upozornil Flesiher.

V poslední době byl Google kritizován za projekt Sreet View, který umožňuje virtuální prohlídky měst, ale jsou v něm snímáni i lidé. Návštěvník tak může vidět konkrétního člověka, jak zvrací nebo vychází z night klubu, což může být považováno za nepřiměřený zásah do lidského soukromí. „Máme technologii, která umožňuje zamlžit obličeje i poznávací značky automobilů. To považujeme za velice důležité, neboť můžeme ukázat mapu i zamezit zneužívání soukromí,“ řekl Fleischer.

Stále více vyhledavačů rovněž využívá kontextovou reklamu generovanou podle obsahu čtené zprávy a i v tomto případě panují obavy o narušování souromí. Fleischer to odmítá: „Zde není střet. Nebyli bychom úspěšní jako podnik, kdyby mu lidé nevěřili a nevěřili by, pokud bychom nerespektovali soukromí údajů.“

Často diskutovaným tématem je také skutečnost, že Google má přehled o stránkách, které uživatel navštíví. Roste obava, že tyto údaje v jinak anonymním virtuálním světě mohou být zneužity třetí osobou. „My jsme byli první společnost, která omezuje dobu, po kterou tyto záznamy udržujeme, pak je mažeme, a také jsme první, kdo umožňuje, aby lidé viděli svá vlastní data. Pokud budete chtít vědět, co jste dělali na internetu, umožníme vám to. To je ta správná cesta dopředu,“ dodal Fleischer.