Pomáhají média nárůstu vlivu extremismu?

Praha - Na půdě Fakulty humanitních studií UK se koná workshop s názvem Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu? Politologové, sociologové a žurnalisti se pokoušejí hledat odpovědi na otázky, jak informují média o extremismu nebo jak splnit povinnost informovat a zároveň nedělat extremistům reklamu. Moderátor akce Ivan Gabal označil za hlavní cíl setkání zmapovat, jakým stylem se pravicový extremismus dostává do médií a proč.

Účastníky přivítal Ivan Gabal, který upozornil, že hlavním cílem setkání není umlčet pravicový extremismus a donutit média neinformovat o aktivitách pravicových radikálů.

Prezentace společnosti Newton Media přinesla výsledky tříměsíčního výzkumu, ve kterém firma monitorovala česká média. Během tohoto období vyšlo 2 300 článků týkajících se aktivit pravicových radikálů. V 68 procentech v nich novináři informovali o extremistech negativně. Nejvíce novináři přinášeli zprávy o pochodu neonacistů v Ústí nad Labem a o žhářském útoku ve Vítkově. O demonstracích a dalších protiakcích zaměřených proti extremistům informovala média sedmkrát méně.

Video Vstup Richarda Samka
video

Vstup Richarda Samka

Policie podle výzkumu zaujímá ve svých mediálních vyjádřeních neutrální postoj. A co je podle zástupců společnosti Newton Media alarmující, nevyhraněný postoj zaujímají i regionální politici.

Politoložka Vladimíra Dvořáková soudí, že s pravicovými radikály se nemluví, neměli by se zvát do diskuzí a neměli by se s nimi dělat rozhovory, protože tito lidé podle ní nemají tak velkou podporu lidí a pouze parazitují na specifických problémech.

Noviny informují o extremismu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24