Novelu usnadňující digitalizaci rádií podepsal prezident

Praha - Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která by měla usnadnit přechod rádií na digitální vysílání. Provozovatelům rozhlasových stanic kvůli digitalizaci umožňuje získat takzvané transformační licence, na jejichž základě by mohli vysílat až do 10. října 2025, tedy až o 12 let déle než podle nynějších licencí. Vysílatelé, kteří přistoupí na transformační licence, budou zavázáni usnesením vlády vrátit současné analogové vysílací licence a přejít na digitální vysílání. Zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení, uvedl ředitel tiskového odboru prezidenta Radim Ochvat.

„Norma upravuje přechod z analogového na digitální rozhlasové vysílání a snaží se řešit spor mezi celoplošnými a regionálními rozhlasovými stanicemi o odpojování regionální reklamy,“ uvedl Ochvat.

Novela ve výsledné podobě, v jaké ji před časem schválila Poslanecká sněmovna, není tak výhodná pro velké rozhlasové stanice, jako byla původní předloha, proti níž protestovala malá regionální rádia. Zákon ovšem zvyšuje rozsah celoplošného pokrytí z nynějších 70 na 80 procent obyvatel, kteří by mohli rozhlasové vysílání přijímat.

Novela má širokou podporu rádií

„Schválením novely zákona se potvrzuje vůle zákonodárců vyjít vstříc realitě a potvrdit její stav. Zároveň je dán jasný legislativní rámec rozhlasovým médiím při budoucím přechodu na digitální vysílání. Tato novela, která má podporu drtivé většiny rozhlasových provozovatelů, je výsledkem kompromisu, kterého dosáhli její předkladatelé,“ uvedl nedávno šéf rádií Frekvence 1 a Evropa 2 Michel Fleischmann.

Novela také upravuje spojování rozhlasových stanic s jedním vlastníkem do jedné společnosti. Pokud nyní jedna fyzická nebo právnická osoba vlastní více licencí k regionálním a lokálním rozhlasovým stanicím, nesmí součet pokrytí těchto spřízněných stanic překročit hranici 70 procent obyvatel ČR. Novela i tuto hranici zvyšuje na 80 procent. Novela současně srovnává způsob odměňování členům Rady Českého rozhlasu s výpočtem odměn členů Rady České televize. Odměny pro Radu ČRo se budou vypočítávat z průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců rozhlasu.