Exkurze po úpadku komunistické propagandy

Od pondělí 6. července nabízí zpravodajský program ČT24 nový pořad 20 let svobody - 20 let bez propagandy KSČ. Pořad vysílaný každý všední den v 19:50 a 22:20, o víkendu v 19:55, bude tematicky podobný oblíbenému projektu Před 25 lety. Půjde o sestřih někdejších propagandistických Televizních novin vysílaných komunistickou státní Československou televizí přesně před dvaceti lety.

"Pořad by měl ukázat zpravodajství léta a podzimu 1989, tedy z období, kdy se zásadně začala měnit česká a slovenská společnost, rozpadat východní blok, a jehož vyvrcholením byla sametová revoluce, pád totalitního režimu, vznik svobodné společnosti a demokracie," říká ředitel zpravodajství České televize Milan Fridrich.

Pravidelné vysílání sestřihu dvacet let starých televizních zpráv je součástí projektu ČT24, který byl zahájen 29. června. Půlroční maraton vysílání s názvem 20 let svobody je věnován událostem roku 1989, které předznamenávaly rozpad komunistického bloku a konec studené války, a to jak v tehdejší ČSSR, tak dalších evropských zemích. Vysílání ČT24 tak doplňuje vysílání ČT1 a ČT2 k výročí památných událostí roku 1989.

Na ČT24 už měli diváci možnost vidět speciál k akci Několik vět. 17. července následovalo vzpomínání na slavný Jakešův projev na Červeném hrádku s názvem Jako kůl v plotě. ČT24 také přinesla podrobnou retrospektivu tehdejších oslav 21. srpna, zářijový exodus občanů NDR přes tehdejší Československo na Západ, připomínku prohlášení sv. Anežky České za svatou z 12. listopadu 1989 za účasti desetitisíců poutníků z ČSSR. Samozřejmostí je obšírná rekapitulace listopadových událostí den po dni s pamětníky i současníky, dnešní mládeží i bývalými studentskými vůdci. Z událostí jiných evropských zemí projekt mimo jiné připomněl „panevropský piknik“, setkání desítek tisíc lidí mezi Maďarskem a Rakouskem 18. srpna 1989 nebo vyhlášení nové demokratické Maďarské republiky 23. října. Z bývalého NDR jsme připomněli první tzv. „pondělní demonstraci“ v Lipsku ze 4. září 1989, dojde i na rezignaci E. Honeckera 18. října nebo 9. listopadu dějinný okamžik celého roku - pád Berlínské zdi. Naši zpravodajové v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, pobaltských zemích a bývalé Jugoslávii natočí desítky exkluzivních rozhovorů s aktéry historických událostí, např. Michailem Gorbačovem, Lechem Walesou, bývalými představiteli státu, komunistických stran, církví, disidenty, aktivisty. Projekt letos vyvrcholí 29. prosince dvacetiletým výročím zvolení Václava Havla československým prezidentem.

Pořad Před 25 lety, který byl dosud vysílán před Událostmi a Událostmi, komentáři, uvidí diváci výlučně ve 12:50 na ČT24.

Plakáty sametové revoluce
Plakáty sametové revoluce
Více fotek
  • Plakáty sametové revoluce zdroj: studio.designiq.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/863/86268.jpg
  • Berlínská zeď autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/360/35984.jpg