Jiří Baumruk: Rada jednala průhledně a transparentně

Praha - Ve třetím kole volby byl ve středu v tajném hlasování Radou ČT zvolen generálním ředitelem České televize Jiří Janeček. Volbu provázela řada mediálních spekulací. Podle předsedy Rady ČT i to ovlivnilo rozhodování radních. Vše podle něj ale proběhlo transparentně a dle časového harmonogramu. Před třetím rozhodujícím kolem proběhla půlhodinová schůzka radních. Jiří Baumruk nesouhlasí s domněnkami, že by na ní došlo k přemlouvání kohokoli k volbě Janečka.

„Je jasné, oč se snaží. Přesvědčit ty, kteří hlasovali pro Kasalovou anebo odevzdali prázdný lístek, aby volili Janečka,“ řekl o schůzce jeden z radních Milan Uhde.

Podle Jiřího Baumruka však bylo vše jinak. „Pan Uhde na jednání nepřišel… Pozval jsem všechny radní do našich místností. Tam jsme jednali jenom krátce o třech bodech. První bod byl, že pokud máme ten den někoho zvolit, tak je logické, že při poměru hlasů ve druhém kole 9:3 asi nebudeme diskutovat o tom, který z obou finalistů je teoreticky volitelný ve třetím kole. Druhá věc byla, že jsme se dohodli, že pokud by se nám nepodařilo získat těch deset hlasů, tak bychom asi dvě opakování zrušili. A třetím bodem bylo jen konstatování, že pokud ten den nikoho nezvolíme, zda mám předložit harmonogram nového řízení už na této radě, nebo na příští,“ uvedl Baumruk.

Video Rozhovor s Jiřím Baumrukem
video

Rozhovor s Jiřím Baumrukem

Baumruk by volbu zástupců do Rady ČT neměnil

Předseda Rady ČT se nedomnívá, že je nutné měnit zákon o volbě radních. Vždy podle něj budou volit radu politici. „I v jiných evropských zemích je televize veřejné služby i politickou záležitostí a ve většině rad dokonce sedí aktivní politici, čili není na tom nic divného,“ míní Baumruk.

Politickému ovlivňování se podle něj nelze úplně vyhnout, čelit mu musí každý. „Je to na každém radním, aby vykonával funkci tak, jak má, aby byl zástupcem veřejnosti a zároveň bral v potaz, že se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Myslím si, že včerejší volba to ukázala,“ dodal Baumruk.