Rada pro reklamu brojí proti sexismu v reklamě

Praha - Rada pro reklamu označila billboard jedné brněnské zastavárny za neetickou reklamu a majiteli doporučila její stažení. Svým rozhodnutím tak podpořila kampaň Nesehnutí "Proti sexismu v ulicích", jejímž cílem je upozornit na sexistické zobrazování žen a mužů v reklamách umístěných ve veřejném prostoru, které prostřednictvím genderových stereotypů působí diskriminačně. Sdružení Nesehnutí zahájilo v této souvislosti soutěž o sexistické prasátečko, tedy o nejvíce sexistickou reklamu, v které občané a občanky mohou nominovat urážlivé reklamy.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu rozhodla, že zmíněná reklama je neetická. „Ve shodě se všemi předchozími rozhodnutími v obdobných kauzách trvá Arbitrážní komise konzistentně na principu přijatelnosti nahoty pouze v kontextu a relevanci k produktu, který je předmětem této komunikace. Jiné použití nahoty je urážlivé a velmi pravděpodobně vyprovokuje stížnosti, které i v tomto případě Arbitrážní komise řeší. Reklama je v kolizi se základními požadavky na etiku. Arbitrážní komise prohlásila reklamu za závadnou a doporučuje zadavateli reklamní kampaň ukončit,“ uvádí se ve vyjádření rady.

Bývalý šéf rady Jiří Mikeš z katedry komerčních komunikací VŠE se stanoviskem souhlasí a protesty jsou podle něj oprávněné. „Problém je, že Češi jsou velice tolerantní k erotickým námětům. Máme pověst v Evropě vůbec nejvolnější země z tohoto pohledu. Protože evropský trh je jednotný trh, musíme přecházet na etiku, která je platná zvláště na západ od nás,“ uvedl Mikeš.

Zastavárna podle vyjádření mluvčího reklamu nestáhne. „Odpovědný je živnostenský úřad a ten si vyžádá od Rady pro reklamu nález. Nález je jasný: je to neetické. Pak ten živnostenský úřad může dát pokutu,“ upozornil Mikeš.

Podle Mikeše je sexistické užívání žen v reklamě problémem nejen českým. „Boj proti takovému používání žen v reklamě je celoevropský,“ a protesty proti tomuto fenoménu považuje za správné: „Žena by neměla být jakýmsi objektem,“ řekl Mikeš.