Rozhlasový radní Jíša prý tají minulost komunistického kádra

Praha - Člen Rady Českého rozhlasu Ladislav Jíša byl před listopadem 1989 nomenklaturním pracovníkem Československého rozhlasu. Informaci přinesl senátor Jiří Oberfalzer na serveru iDnes. Jíša měl vést sekretariát ústředního ředitele pod jménem Ladislav Anderlík, které si později změnil. Jeho jméno zároveň figuruje v Evidenci zájmových osob.

Oberfalzer se na Jíšu obrátil osobním dopisem, zda je pravda, že před revolucí pracoval na vysokých postech Československého rozhlasu. „Potvrdil změnu jména a popřel, že by kdy v rozhlase pracoval ve vedoucí funkci. Podle jeho slov zde působil jen v dělnických a technických profesích,“ uvedl senátor.

Jíšovo šéfování sekretariátu ústředního ředitele a zároveň útvaru obrany a zvláštních úkolů Československého rozhlasu však zmiňuje publikace vydaná k 80. výročí instituce. „Mezi principy řízení byla na prvním místě uvedena vedoucí úloha KSČ. Ústřední ředitelství tvořily úsek útvarů vedení a úsek kádrové a personální práce. Funkce ústředního ředitele spadala do nomenklatury ÚV KSČ. Od 8. září 1970 ji zastával Ján Riško. Sekretariát ústředního ředitele vedl do 31. srpna 1988 Jan Straka, po něm Ladislav Anderlík. Někteří vedoucí těchto základních organizačních složek byli z titulu svých funkcí náměstky ústředního ředitele a členy kolegia, hlavního poradního orgánu ústředního ředitele,“ stojí v knize.

Oberfalzer navíc připomněl, že pro post vedoucího sekretariátu ústředního ředitele musel každý projít důkladnou prověrkou, zvláště ve veřejném sdělovacím prostředku. „Ovšem útvar obrany a zvláštních úkolů znamenal přímou spolupráci s bezpečnostními složkami. Prověření na takovou funkci muselo být vyššího stupně,“ dodal senátor s tím, že bude zajímavé zjistit, v jakých souvislostech se jméno radního vyskytuje ve svazcích.

Budova Českého rozhlasu
Budova Českého rozhlasu