Nejlepší internetové stránky má CzechInvest, rozhodla Světová banka

Praha - Vládní agentura CzechInvest má podle průzkumu Světové banky nejlepší internetové stránky ze všech agentur na světě, které se zabývají získáváním zahraničních investic. Světová banka porovnávala internetové stránky 213 investičních agentur z celého světa a nejlépe dopadl právě CzechInvest. Světová banka ve své studii ocenila přehlednost webu, přesnost textu a podrobné informace k jednotlivým sektorům průmyslu včetně případových studií k vybraným úspěšným investicím.

Světová banka si na webu CzechInvestu podle Alexandry Rudyšarové cení také rozsáhlých interaktivních sektorových databází českých dodavatelů. „Síla databází spočívá v tom, že jsou připravované přímo na míru potřebám průmyslu, takže není třeba proklikávat se balastem nerelevantních údajů,“ uvedla pověřená ředitelka Alexandra Rudyšarová z CzechInvestu.

Na internetové stránky www.czechinvest.org podle Alexandry Rudyšarové měsíčně zavítá více než 50 000 návštěvníků, přičemž většina z nich zamíří na českou variantu stránek. „Vedle vlastních internetových stránek CzechInvest v poslední době využívá i prezentace na sociálních sítích. K nalezení je na serveru YouTube i na Facebooku,“ dodala mluvčí CzechInvestu Lucie Kocourková.