Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se nelíbí vulgarismy v SuperStar

Praha - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s provozovatelem Novy CET 21 kvůli vulgarismům během soutěže Česko Slovenská SuperStar. Vulgarismy a nadávkami Nova mohla porušit zákon, který zakazuje vysílat pořady a upoutávky, jež by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Zároveň rada Novu upozornila, že podobný obsah může vysílat až po 22. hodině. Případná pokuta může dosáhnout až milionů korun. Rada to uvedla v tiskové zprávě.

„Nemůžeme se k věci vyjádřit, dokud neobdržíme oficiální vyrozumění,“ uvedla pouze mluvčí Novy Michaela Fričová. Na vulgární výrazy a urážky soutěžících si po týdnu vysílání SuperStar stěžovaly zhruba dvě desítky diváků. Nova pak začala v předtočených dílech vulgarismy nahrazovat pípáním.

Rada rovněž udělila televizi Prima pokuty v celkové výši 600 000 korun za nesprávné odvysílání obchodních sdělení a reklamy.