Janeček chce zrušit místa ředitele programů a zpravodajství ČT

Praha - Generální ředitel České televize Jiří Janeček v rámci připravované restrukturalizace televize plánuje mimo jiné zrušit místo programového ředitele, které v současné době zastává Kateřina Fričová, a místo ředitele zpravodajství, jímž je v současnosti Milan Fridrich. Počet odborných ředitelů, kterých je v současnosti 11, má být redukován na pět, zůstanou zachována místa ředitelů studií v Brně a Ostravě. Janeček to řekl na dnešním jednání Rady České televize. O restrukturalizaci bude rada jednat na konci března.

Funkci ředitele zpravodajství, jehož pozice by měla v televizi zaniknout nejpozději k 1. lednu 2011, by měl podle Janečkova restrukturalizačního plánu od letošního 1. dubna do konce roku formálně zastávat nově zřízený šéfeditor zpravodajského programu ČT24. Ke stejnému datu vznikne také nový post šéfeditora sportovní stanice ČT4. Funkce šéfeditorů ČT1 a ČT2 mají být obsazeny až k 1. lednu 2011.

„Dramaturg musí být tváří České televize a reprezentantem její kreativní složky,“ přiblížil přítomným svou představu o budoucím fungování veřejnoprávní televize její šéf. Dramaturg by měl do budoucna nést hlavní zodpovědnost za vývoj nových pořadů. Ty bude vytvářet nově vzniknuvší „úsek nových formátů a pořadů“.

Jiří Janeček:

„Nebude funkce programového ředitele, bude šéf kanálu jedna, dvě, šéf kanálu sportovního a šéf zpravodajského kanálu, ti budou vlastně hlavními, nebo jedni z hlavních strůjců obsahové stránky těchto programů.“

Restrukturalizace podle dřívějších informací počítá mimo jiné se zrušením 120 pracovních míst v tomto roce a s dalšími úsporami, jako je například snížení nákladů služebních cest či počtu zpravodajských štábů v zahraničí. „Rada prostuduje celý materiál, který má 70 stránek, dále se 24. března sejde s generálním ředitelem a jeho týmem na pracovním setkání,“ uvedl předseda Rady ČT Jiří Baumruk.

Restrukturalizace ČT byla v souvislosti s přechodem na digitální vysílání plánovaná již před pěti lety. Plánované změny mají být podle Janečka reakcí na zásadní změny mediálního prostředí, způsobené rozvojem digitálního vysílání, internetu či globalizací.

„Vlastní tvorba veřejné televize je rozhodujícím faktorem pro zachování mnoha původních žánrů,“ poznamenal Janeček. Zároveň upřesnil, že má na mysli zejména dokumenty, pořady pro děti či dramatickou tvorbu televize.


Rada začátkem ledna schválila vyrovnaný rozpočet ČT na letošní rok s příjmy a výdaji 7,3 miliardy Kč, což je podobně jako loni. Podle Janečka je však reálný rozpočet nižší o 650 milionů korun, které jsou určené na fond rozvoje kinematografie a digitalizaci. ČT počítá s příjmy z reklamy v objemu 530 milionů korun, dále s penězi z obchodní činnosti a koncesionářských poplatků. Ty tvoří hlavní část příjmů. Prioritami rozpočtu jsou podle Janečka především dokončení digitalizace, ekonomická stabilita ČT a restrukturalizace televize. Další prioritou je kvalitní výroba vlastních pořadů, na kterou se v rozpočtu počítá s částkou 2,17 miliardy korun, což je o 35 milionů více než loni.

Budova České televize v Praze na Kavčích horách.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24