Internet využívají více než dvě třetiny Čechů

Praha - Internet využívá v Česku 69 procent lidí. Z mladých uživatelů ve věku od 15 do 29 let si neumějí představit život bez internetu dokonce celé tři čtvrtiny účastníků průzkumu. Život bez internetu si neumí představit mírná většina jeho tuzemských uživatelů. Výsledky z průzkumu uskutečněného v prosinci 2009 představil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek 922 respondentů.

Počet uživatelů, pro které se elektronická síť stala neodmyslitelným nástrojem, roste se zvyšujícím se vzděláním. „Ženy jsou závislé stejně jako muži, dokonce o něco více,“ uvádí úřad ve vyhodnocení průzkumu.

Na 47 procent uživatelů by bez internetu nejvíce postrádalo informace, rychlé hledání, mapy nebo zjišťování cen. Na 43 procent dotázaných užívajících internet potřebuje síť hlavně kvůli komunikaci, kontaktu s přáteli, škole nebo práci.

Video Telefonát Jana Sedláka
video

Telefonát Jana Sedláka

Lidé nepoužívající internet to ze 40 procent zdůvodňují tím, že k němu nemají přístup. Na 34 procent respondentů nevyužívajících síť říká, že internet nepotřebují, nechtějí ho, nezajímá je a nemají na něj čas.