Programová konference ČRo navrhla nové koncepce vysílání

Praha - Programová konference Českého rozhlasu, která se konala koncem března v Poděbradech, navrhla dva nové koncepty vysílání celoplošných stanic. Zformulovaná doporučení budou podle ČRo předložena příštímu vedení rozhlasu. První variantu by tvořily tři celoplošné stanice, jejichž formáty by se nepřekrývaly. Druhou variantu by tvořil model postavený na jedné plnoformátové stanici zaměřené na co nejširší okruh posluchačů.

První variantu by tvořily ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Praha a ČRo 3 - Vltava. První stanice by poskytovala informační služby, druhá by měla sociální, komunikační a vzdělávací funkci, třetí by uspokojovala kulturní potřeby posluchačů. Tyto stanice by měla doplnit jedno rádio mluveného slova vysílající na středních vlnách a jedna stanice pro mladé využívající pozemní digitální vysílání a internet. „Model dramaticky nemění dnešní stav, čistí však formáty stanic a zamezuje překryvům,“ uvedl ČRo.

Druhou variantu by obstaral ČRo 1, jehož vysílání by doplňovala jedna zpravodajská stanice mluveného slova a jedna kulturní stanice. Základem pro zpravodajství by byly nynější stanice ČRo 6, Rádio Česko a Leonardo, kulturní funkci by měl plnit ČRo 3, jehož vysílání by měly obohatit vzdělávací pořady. Tuto konstrukci by doplnila jedna stanice pro mladé a síť regionálních stanic s výrazněji koordinovaným obsahem. „Tento koncept proměňuje formát všech stanic a rozpouští obsah dnešního ČRo 2 do přeformátovaných stanic a regionů,“ uvedl ČRo.


V souvislosti s druhou variantou se na programové konferenci diskutovalo o vzniku takzvaných programových center. Za nejefektivnější byl nakonec zvolen smíšený model. „Ty formáty, které budou sdíleny v nově definovaných stanicích, by měly být obhospodařovány jedním centrem kvůli koordinaci a úsporám,“ uvedl programový ředitel ČRo Lukáš Hurník.

Podle účastníků konference by se mělo pracovat na testování značky ČRo 5 jako zastřešujícího projektu pro regionální studia a v případě pozitivních výsledků testu by se měla realizovat jejich společná marketingová strategie. Letos na podzim plánuje ČRo spustit nové webové stránky s novým obsahovým členěním a novou navigací.


Programová konference ČRo se naposledy konala před více než deseti lety tehdy ještě za vedení Vlastimila Ježka. Letos začátkem května se uskuteční marketingová konference ČRo. Po ní by měl ČRo zveřejnit i to, jaké by měly být náklady na realizaci nových vysílacích konceptů, které byly navrženy na programové konferenci.

Studio ČRo Leonardo
Studio ČRo Leonardo
Více fotek
  • Studio ČRo Leonardo autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/773/77241.jpg
  • Radiožurnál autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/40/3994.jpg