ČT má prestižní zlatý Promax za kampaň Rok svobody

Praha - Za podzimní část celoroční programové kampaně Rok svobody s názvem Kroky svobody získal kreativní tým vizuální prezentace ČT v Lisabonu hlavní evropskou cenu – zlatý Promax Awards. Česká televize se v této soutěži prosadila v silné světové konkurenci již počtvrté. Promax Awards je obdobou Oscarů pro oblast kreativity v elektronických médiích.

ČT zvolila pro rok 2009 programové téma Rok svobody, aby připomněla 20. výročí sametové revoluce 1989. Podzimní oceněná část upoutávkové sady na programu ČT1, nazvaná Kroky svobody, prezentovala téma svobody z pohledu jednotlivce. Každý je svobodný tak, jaké osobní hranice tolerance si určí. Pro identy byla proto zvolena odvážná až kontroverzní témata jako rasismus, homofobie, náboženská tolerance, situace uprchlíků, eutanazie a adopce dětí jiných etnik tak, aby výsledný efekt nepůsobil pasivně jen jako výtvarný artefakt, ale aby o něm divák musel přemýšlet a klást si otázky.

Oceněná kampaň vznikla v Centru vizuální prezentace České televize pod vedením šéfdramaturgyně Pavly Hromkové a šéfproducentky Miroslavy Bláhové. Autorka námětu art direktorka Kateřina Hajnovská je spolu s režisérem Urošem Trefaltem také autorkou scénáře. „Ukázalo se, že naše téma dokáže oslovit celou Evropu. Svoboda má různé podoby. My jsme chtěli klást důraz na svobodu vnitřní. Než k ní člověk dospěje, chce to hodně tolerance a touhy dopřát ji nejen sobě, ale každému,“ řekla ředitelka programu ČT Kateřina Fričová.

Video Telefonát Kateřiny Hajnovské
video

Telefonát Kateřiny Hajnovské

Promax Awards je znám na celém světě jako nejvyšší pocta pro marketingové tvůrce v oblasti elektronických médií. Ceny jsou udělovány společnostem nebo jednotlivcům, jejichž práci posuzuje porota špičkových světových odborníků a marketingových specialistů. U soutěžních příspěvků se posuzuje celková nápaditost, kvalita zpracování a dosažení marketingového cíle.

Česká televize
Česká televize