Rozhlasu se loni propadl zisk na 37 milionů korun

Praha - Český rozhlas hospodařil v loňském roce s čistým ziskem 37 milionů korun. Rozpočet přitom počítal se ziskem 72,9 milionu korun. V roce 2008 vykázal ČRo zisk 126,3 milionu Kč. Auditované výsledky byly zveřejněny na dnešním zasedání Rady ČRo. Objem celkových výnosů dosáhl 2,23 miliardy korun, celkové náklady činily 2,18 miliardy korun. Hlavním zdrojem financování ČRo byly rozhlasové poplatky, které tvořily 89 procent celkových výnosů. Výnosová část rozpočtu nebyla loni naplněna o necelé dva miliony korun, rozpočet nákladů byl překročen o téměř šest milionů korun, a to v položce daně z příjmů.

Rozpočet ČRo pro letošní rok počítá s náklady 2,257 miliardy korun a výnosy 2,324 miliardy korun. Nepočítá se s růstem mezd či benefitů zaměstnanců ani s nárůstem výdajů na program. Zisk rozhlasu před zdaněním by měl podle rozpočtu letos dosáhnout 67,5 milionu korun.

Členové rady se shodli na tom, že ČRo bude muset do budoucna začít více šetřit. „Hospodaření Českého rozhlasu je položkou, která bude vyžadovat v nejbližších letech velkou pozornost a zejména na stránce výdajové bude muset rozhlas najít rezervy, které tam zcela jistě jsou,“ uvedl místopředseda rady Tomáš Ratiborský.