Prima musí zveřejnit reakci Ploce, rozhodl soud

Praha - Televize Prima musí zveřejnit odpověď sociálnědemokratického poslance Pavla Ploce na reportáž, která popisovala jeho údajnou spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou (VKR). Definitivně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který změnil loňský rozsudek Městského soudu v Praze. Člen odvolacího senátu Jaroslav Bureš při odůvodnění verdiktu uvedl, že Plocův spis, z nějž Prima vycházela, je pouze „souborem společenských klepů“. Plocovo jméno se objevilo v registračních protokolech VKR, které v létě 2008 zveřejnil Archiv bezpečnostních složek. Prima poté natočila příspěvek do zpravodajské relace, v němž vycházela ze zveřejněných materiálů a poslance uvedla jako původce některých výroků o emigrantech.

Podle Ploce reportáž neobjektivně informovala diváky mimo jiné proto, že ze svazku ABS vůbec nevyplývá, že by uvedené výroky skutečně vyřkl on. Po Primě proto na základě zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání žádal zveřejnění své odpovědi. Televize to odmítla, a spor se tak dostal k soudu. Pražský městský soud dal loni za pravdu Primě, odvolací vrchní soud se teď ale přiklonil na stranu poslance.

„Spis je souborem společenských klepů, jejichž zpravodajská hodnota byla zcela nulová,“ odůvodnil odvolací senát to, proč vyhověl žalobě. Podle Bureše udělal reportér Primy chybu v tom, že informace ze spisu přecenil. Z obsahu svazku prý nevyplývají skutečnosti, že VKR Ploce získala jako důvěrníka, ve spisu se navíc nevyskytují prakticky žádné přímé informace od samotného Ploce. Diváci mohli televizní reportáž vnímat tak, že Ploc donášel na své blízké, což je v naprostém rozporu s obsahem spisu, doplnil Bureš s tím, že sportovec Ploc byl jakožto mladý důstojník československé armády povinen dostavit se na rozkaz k vojenské kontrarozvědce.

Televize se hájila tím, že nijak nesnížila politikovu důstojnost a reportáž byla objektivní a vyvážená. Obsahovala totiž jak vyjádření redaktora, tak i Ploce a ředitele Archivu bezpečnostních složek. Nezamlčela ani fakt, že poslanec má negativní lustrační osvědčení.