Předvolební OVM Speciál startují 14. září

Praha - Každé úterý od 14. září do 12. října odvysílá zpravodajská stanice ČT24 od 21:00 Otázky Václava Moravce Speciál věnované letošním podzimním komunálním volbám. První zastávkou na cestě Václava Moravce bude Tučín u Přerova, naposledy se s diváky České televize, hosty pořadu a občany setká v Praze. Letošní model Otázek Václava Moravce Speciál bude více akcentovat fakt, že komunální volby se bezprostředně dotýkají života konkrétních lidí. Jde o lokální politiku, s níž se občané každodenně setkávají v místě svého bydliště, a která má bezprostřední vliv na to, jakým směrem se bude jejich město či vesnice v dalších letech ubírat.

První pořad cyklu odvysílá ČT24 14. září z Tučína u Přerova, který byl zvolen Vesnicí roku 2009. Půjde o vysílání z autentického prostředí a s místním publikem. Hlavním tématem bude rozpočtové určení daní, které doplní přehledy o tocích peněz, pravomocech komunálních politiků a připraveny budou i další ilustrativní reportáže. „Kritérium Vesnice roku je ideální v tom směru, že na její výběr jsme neměli žádný vliv, a proto nemůžeme být obviňováni z manipulace či jakéhokoliv protežování,“ doplnil vedoucí projektu Čestmír Franěk.

Čestmír Franěk, vedoucí projektu:

„Chceme vyjet za lidmi, poznat problémy, s nimiž se setkávají ve svém bydlišti, a které může lokální politika v pozitivním slova smyslu ovlivnit. Zároveň chceme na praktických příkladech ukázat smysl těchto voleb: chceme ukázat, jakými pravomocemi místní politikové disponují, jakým způsobem se přerozdělují peníze do obecních a městských rozpočtů. Chceme také vědět, jak obce toto nelehké krizové období zvládají, zda je netrápí zadluženost a další problémy.“

Další díly budou 21. září z Ostravy, 28. září z Brna a 5. října z Prahy. Tyto tři díly se zaměří na konkrétní problémy a perspektivy rozvoje našich největších měst. Tentokrát nebude stanoven procentní strop pro účast v diskusích. Debatovat s moderátorem budou zástupci stran, které obsadí v nezávislém průzkumu prvních šest míst. Pokud by nastala hypotetická situace a podle nezávislého průzkumu by mělo více stran stejný zisk, dojde k rozšíření počtu diskutujících.

Poslední díl 12. října o vlivu komunálních voleb na celostátní politiku

Závěrečný díl Otázek Václava Moravce Speciál se bude konat 12. října v Praze. Moderátor se bude se svými hosty zamýšlet nad tím, jak těžké je dělat komunální politiku, jak prosazovat zájmy malých a velkých měst a debatovat bude i o vlivu komunálních voleb na celostátní politiku. Mezi hosty se objeví známé politické osobnosti minulosti – například bývalí primátoři, starostové menších měst či vesnic, ale prostor ke svým úvahám dostanou například i politologové.

Otázky Václava Moravce Speciál:

14. září - Tučín u Přerova

21. září - Ostrava

28. září - Brno

5. října - Praha

12. října - Praha