České děti patří mezi nejvíc ohrožené riziky na internetu

Brusel - Česká republika patří podle studie Evropské unie spolu s Estonskem, Litvou a Švédskem k zemím, kde jsou děti nejvíce ohroženy rizikovým obsahem internetu. Asi dvě třetiny z nich se již setkaly na internetu s pornografií, šikanou, zneužitím osobních dat nebo některými z dalších faktorů, které studie financovaná Evropskou komisí hodnotila jako rizikové. Nejméně ohroženy jsou naopak děti v Turecku, Portugalsku a Itálii.

Výzkumu organizovaného sítí EU Kids Online a koordinovaného Londýnskou školou ekonomie a politických věd se během jara a léta letošního roku účastnilo 23 420 dětí ve věku 9-16 let z 23 zemí EU a Norska a Turecka. Šetření se zaměřilo na tato online rizika: pornografii, šikanu, dostávání zpráv se sexuálním obsahem, kontakt s lidmi, které respondent nezná tváří v tvář, setkávání se s lidmi známými jen z internetu i v reálném prostředí, potenciálně škodlivé obsahy vytvářené uživateli a zneužití osobních dat.

V průměru se s jedním nebo více z rizik setkalo 39 procent dotazovaných dětí. Nejčastějším potenciálním rizikem, s nímž se setkalo 29 procent dětí, byla internetová komunikace s lidmi, které nikdy předtím neviděly. Většině dětí však podle jejich slov taková internetová setkání nezpůsobila újmu. Negativně děti nevnímaly ani obrázky nebo texty se sexuálním obsahem, které v uplynulém roce vidělo 23 procent z nich. Naopak nejvíce se dětí dotýkala internetová šikana, se kterou se jich ale setkalo nejméně - přibližně pět procent.

Ze studie také vyplynulo, že věk, kdy děti začínají používat internet, klesl na méně než deset let. Již v takovém věku se děti nezřídka na internetu setkají s rizikovým obsahem, ale často prý nevědí, jak se v takovém případě chovat, nebo ani obsah za nebezpečný nepovažují.

Nejčastěji evropské děti internet podle studie používají ke školní práci (84 procent), sledování videa (83 procent), hraní her (74 procent) a komunikaci (61 procent). Největší procento dětí se k internetu připojuje z domova (85 procent) a ze školy (63 procent).

Rodiče nemají tušení

Poměrně zajímavým zjištěním je, že rodiče často mají mylné představy o internetových zkušenostech svých dětí. Například 52 procent rodičů, jejichž děti dostaly zprávu se sexuálním obsahem, si myslí, že se tak nikdy nestalo. Přes 60 procent rodičů, jejichž děti se setkaly s někým, koho poprvé potkaly na internetu, je přesvědčeno, že se takové setkání nikdy neuskutečnilo.