Evropa prodělala simulovanou kyberválku

Brusel – Prověřit důvěryhodnost a bezpečnost on-line služeb v Evropě, to byl cíl první simulované kybernetické války, kterou Evropa prodělala minulý týden. Země sedmadvacítky společně s Islandem, Norskem a Švýcarskem by se dnes měly dozvědět, jak vše dopadlo. Na cvičení mají navázat v budoucnu podobné akce, které by měly být ještě složitější.

„Toto cvičení, které mělo prověřit připravenost Evropy v případě kybernetických hrozeb, představuje první významný krok ke spolupráci při boji proti potenciálnímu on-line ohrožení,“ komentovala cvičení místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

Během této celoevropské simulace kybernetického útoku tak měli odborníci z celé Evropy za úkol reagovat na pokusy o napadení nejdůležitějších on-line služeb v několika státech EU. „Hlavním předmětem zájmu bylo simulování postupného výpadku klíčové infrastruktury internetu v komunikaci mezi státy a uvnitř některých států ve vztahu ke klíčovým sítím,“ doplnil bezpečnostní expert Radek Smolík.

Video Rozhovor s Radkem Smolíkem
video

Rozhovor s Radkem Smolíkem

Při cvičení postupně vypadávala internetová spojení mezi jednotlivými státy, až došlo k úplnému vyřazení všech hlavních přeshraničních spojení v Evropě. Počítačoví specialisté tak v krátkém časovém úseku museli koordinovat své akce tak, aby stihli včas přesměrovat tok údajů. Pokud by se jim to nepodařilo, občané, firmy i veřejné instituce by se nedostali ke klíčovým on-line službám.

Riziko podobného útoku se reálně zvyšuje s rozšiřováním počítačových sítí. Experti na bezpečnost upozorňují na možné hrozby, které mohou mít ničivý účinek na telekomunikace, rozvody energií, bankovní systémy nebo řízení leteckého provozu. „Největším nedostatkem až dosud při fungování (bezpečnostního) systému, který je v plenkách, je právě komunikace a koordinace,“ upozornil Smolík.

Superpočítač Amálka
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24