Akademie věd ocenila Vladimíra Kučeru a pořad ČT Historie.cs

Praha - Spoluautor a moderátor pořadu České televize Historie.cs Vladimír Kučera byl oceněn Radou pro popularizaci vědy Akademie věd ČR, získal čestnou medaili Vojtěcha Náprstka. Diskusní pořad České televize Historie.cs věnuje pozornost dějinám Československa a České republiky ve 20. století. Usiluje o současnou reflexi historických událostí, a to v náležité šíři, hloubce, koncentraci, pravidelnosti. Vyvolává střet názorů a pohledů na novodobé dějiny, což jeho autoři považují za samozřejmý aspekt demokratické společnosti a relevantní poslání pro médium veřejné služby.

Oborová medaile Vojtěcha Náprstka je určena publicistům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. „Domníváme se, že její kritéria naplňuje moderátor a hlavní scenárista pořadu Historie.cs Vladimír Kučera,“ říká předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR Jiří Beneš.

„Pořad, pravidelně vysílaný na programu ČT2 již od roku 2007, se věnuje problematice československých a českých moderních dějin po roce 1918. Připomíná a nově vysvětluje témata významná a známá, ale odkrývá i neznámé a kontroverzní kapitoly našich moderních dějin. Pořad je koncipován jako diskusní a přivádí na obrazovky nejen odborníky, především z řad historiků, ale i pamětníky. Ke spolupráci byly přizvány mnohé ústavy Akademie věd ČR, vysokých škol a specializovaných pracovišť. Pořad přispívá kultivovanou formou ke zlepšení historických znalostí a dějinného povědomí a současně odkrývá i jiné možnosti interpretace českých dějin,“ osvětlil Beneš rozhodnutí rady.

K ocenění Vladimíra Kučery, spoluautora a moderátora pořadu Historie.cs, Beneš dodává: „Novinář a publicista Vladimír Kučera je hlavní tváří pořadu a má nepopiratelnou zásluhu na tom, že jsou témata novodobé české historie přibližována seriózním a zároveň atraktivním způsobem široké veřejnosti.“


Diskusní pořad Historie.cs vyrábí Redakce aktuální publicistiky ČT, vedoucím projektu je Čestmír Franěk, dramaturgy Aleš Poledne a Tomáš Brzobohatý, moderátorem a scenáristou Vladimír Kučera, režie se ujali Václav Křístek a Vítězslav Romanov. Česká televize vysílá pořad v premiéře každý čtvrtek od 20:00 hodin na programu ČT2. Více najdete na webu ČT.