Nejlepší zpravodajství na českém webu: ČRo a ČT24

Praha – Web ČT24 zůstává na špičce českého internetového zpravodajství. Ve výzkumu, který zpracovala agentura Mediaresearch, dosáhly letos nejlepších výsledků servery Zprávy.rozhlas.cz spolu s ČT24.cz. Diváci hodnotili stránky ČT24 jako „jedny z nejlepších a nejserióznějších“. Na druhém místě se umístil nejnavštěvovanější web Novinky.cz. Třetím nejlépe hodnoceným serverem se stal iDNES.cz, který patří spolu s Novinkami k nejvíce navštěvovaným zpravodajským webům. Naopak nejhůře dopadl web Českénoviny.cz, který si vedl velice špatně téměř ve všech kategoriích, nejsilněji pak v množství obtěžující reklamy.

Nepříliš dobře byly hodnoceny také weby E15.cz a Sedmička.cz. I když do značné míry platí, že weby s nižší uživatelskou základnou jsou proti hojně navštěvovaným webům v určité nevýhodě, velmi dobré hodnocení webu Zprávy.rozhlas.cz však ukazuje, že také web s nízkou návštěvností může být respondenty hodnocen velmi kladně.

Obtěžující reklama - body minus. Portál Zprávy.rozhlas.cz získal výborné známky za přehlednost, první dojem, grafické zpracování a zejména neobtěžující reklamu. Stránky ČT24.cz byly označeny za nejlepší web po obsahové stránce, vysoce hodnoceny byly také z hlediska prvního dojmu, přehlednosti a neobtěžující reklamy. Web iDnes.cz spolu se serverem Novinky.cz získal nejlepší známky za přehlednost, grafické zpracování a hned po ČT24 i za kvalitní obsah.

Přehlednost a důvěryhodnost - body plus. Při návštěvě zpravodajských webů je pro respondenty nejdůležitějším faktorem přehlednost a snadná orientace, aktuálnost zpravodajství a důvěryhodnost, serióznost informací. Pořadí všech faktorů na základě průměrné známky zůstává stejné jako v roce 2009.

Diváci, kteří se zaměřují na seriózní zpravodajství, obecně hodnotili atributy všech sledovaných serverů s čestnou výjimkou ČT24 a Zprávy.rozhlas.cz. přísněji. Nejkritičtěji hodnotili zejména weby tn.cz, Českénoviny.cz a Sedmička.cz.

Diváci sledují zpravodajství ve vyšší míře než před rokem

Lidé nejčastěji sledují zpravodajství právě na zpravodajských webech a v televizi. Průzkum dále zjistil, že diváci sledují zpravodajství ve vyšší míře než před rokem. Jasný nárůst frekvence konzumace zpravodajství je patrný zejména u televize a zpravodajských webů, ale i na rádiu. Jediné médium, které z hlediska frekvence konzumování zpravodajství stagnovalo, jsou noviny. Naopak zpravodajství začínají lidé konzumovat také prostřednictvím přenosných mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo PDA.

S výjimkou dopravního a kulturního zpravodajství vzrostla ve srovnání s rokem 2009 sledovanost všech typů zpravodajství, největší růst zájmu byl v oblasti žhavých aktualit a denního domácího zpravodajství.

Výzkum

Výběrový vzorek výzkumu představoval reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15 let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 554 respondentů. Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku jakožto internetového sběru a probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat. Terénní sběr probíhal na přelomu října a listopadu 2010 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH.