Janeček představil Radě ČT změny ve vysílání, ta mu neschválila odměnu

Praha - Rada České televize neschválila splnění finančních a kvalitativních ukazatelů veřejnoprávní televize za třetí čtvrtletí, na které je vázána výplata pohyblivé složky mzdy generálního ředitele Jiřího Janečka. Zpráva nezískala dostatečný počet hlasů. Janeček tak odměny, které měly činit 43 000 korun, nezískal a dostane jen fixní mzdu ve výši 165 000 korun. Šéf ČT zároveň informoval radní o plánovaných změnách ve vysílání regionálního zpravodajství, které bude mít od 3. ledna prostor hlavně na ČT24. Události v regionech od 18:00 hodin budou každý všední den půlhodinové. Na Moravě a ve Slezsku budou navíc komentované Události v regionech plus se začátkem ve 22:50.

Radní dlouze diskutovali, zda Janečkovi odměnu nesnížit kvůli některým manažerským pochybením. Jako příklad uvedli špatnou komunikaci o vypisovaných výběrových řízeních, mimo jiné na výběr koncesionářských poplatků. Nakonec se nedohodli, jakým způsobem pohyblivou složku zpětně snížit. V nejbližší době ale chtějí kritéria pro odměňování změnit.

Podle radou schválených pravidel pro přiznání pohyblivé složky mzdy musí televize čtvrtletně plnit ukazatele cash flow, sledovanosti a spokojenosti. V pololetním a celoročním hodnocení pak rada posuzuje i to, zda ČT dosáhla vyrovnaného hospodaření. Rovněž posuzuje, jak management plnil usnesení rady a zákonné povinnosti. Za to řediteli náleží dalších 29 000 Kč měsíčně.