Janeček: Nový systém zveřejňování výdajů představí ČT v dubnu

Praha - Nový systém zveřejňování výdajů České televize bude předmětem konference, která se uskuteční příští rok v dubnu. Se žádostí o spolupráci na vypracování tohoto systému Česká televize (ČT) oslovila českou pobočku Transparency International. V rozhovoru to řekl generální ředitel ČT Jiří Janeček.

„V rámci konference zveřejníme výsledek a popíšeme, jak bude nový systém fungovat. Tam samozřejmě dostanou slovo i signatáři otevřeného dopisu, pokud budou mít zájem,“ uvedl v rozhovoru Janeček s odkazem na nedávný otevřený dopis Českého filmového a televizního svazu (FITES) politikům. V něm podepsaní umělci tvrdí, že se ČT vymkla veřejné kontrole a místo služby občanům slouží obchodním zájmům vedení a stala se ztělesněním klientelismu. Signatáři dopisu žádají vypracování nového zákona o České televizi a Českém rozhlase.

„Chci, aby konference měla i širší záběr a hovořila i o dalších aspektech veřejné služby a jejím dalším vývoji,“ řekl v rozhovoru Janeček. Aby celá akce podle něj měla smysl a aby přinesla prakticky použitelné výsledky, tak se jí musí zúčastnit spousta lidí. Z konference pak má vzejít závěrečný dokument, který shrne postoje účastníků.

Jiří Janeček:

„Signatáři dopisu zásadně urychlili moje rozhodnutí celou věc zveřejnit již nyní. Neovlivnili však moje rozhodnutí to učinit. K tomu jsem se rozhodl už někdy v polovině letošního roku. Digitalizace a liberalizace televizního trhu vše mění. Mění se mediální scéna, mění se pravidla celého mediálního prostředí, mění se i pravidla, jimiž se řídí veřejný sektor na celém světě. Byli bychom hodně neprozíraví, kdybychom si mysleli, že se tomu Česká republika může vyhnout. K tomu, čeho nyní chci dosáhnout, by Česká televize byla dříve nebo později stejně dotlačena.“

Janeček se vyjádřil k důvodům, proč byl původně proti zveřejňování detailů smluv, které ČT uzavírá s externími dodavateli. Za prvé zveřejnění realizačních cen a nákladů podle něj odstraňuje možnost efektivního obchodního vyjednávání a nahrává uzavírání kartelových dohod. Za druhé to podle něj vede k tomu, že se cena stane superkritériem. „To je možná vhodné pravidlo pro stavbu budov či dálnic, ale pro umělecké či technologické projekty je to zničující,“ řekl Janeček. Žádná firma podle něj neinvestuje s cílem nejnižší ceny. „Chce dosáhnout optimálního poměru výkon – cena. To je cíl manažerského přístupu. Absence manažerského řízení je ve veřejné sféře absolutně největším nedostatkem. Česká televize se zveřejňováním smluv do značné míry manažerského řízení vzdá,“ upozorňuje generální ředitel ČT.

Třetím důvodem je podle něho fakt, že dominantní tlak na cenu nutně povede k převaze nízkonákladových projektů. „Kvalita zpracování námětu je v audiovizi jednoznačně vázána na náklady. Za kvalitu se platí,“ prohlásil v rozhovoru Janeček. Čtvrtým důvodem je podle něj to, že náklady bude porovnávat veřejnost čili laici, a realizační úroveň tak bude diktována komerčními televizemi. A za páté prý řada partnerů ČT nebude chtít smlouvy s dodatkem zveřejňování podepsat a radši se spolupráce zřekne.

Jiří Janeček:

„Jedná se o systémový spor, kdy na jedné straně stojí státně paternalistické pojetí fungování veřejného média a na druhé straně koncept média veřejné služby založený na autorské soutěži, kvalitě a ekonomické stabilitě.“

K urychlení změny názoru na zveřejňování smluv prý Janečka přivedl výše zmíněný dopis. „Jestliže tak velký počet uměleckých osobností zaútočí na transparentnost a věrohodnost veřejné instituce, pak ta instituce musí pro zachování elementární důvěry obrazně řečeno otevřít skříně okamžitě,“ řekl. Zároveň se mění podle něho ovšem i celkové společenské klima v Evropě. Buď budou veřejné instituce, a to zejména toho typu, jako jsou veřejnoprávní média, naprosto transparentní, nebo nebudou vůbec, uzavřel.

Česká televize
Zdroj: ČT24
Autor: Vojtěch Rejl