Fridrich: ČT novými médii buduje novou společenskou vazbu

Ostrava – Česká televize má být podle ředitele Nových médií ČT Milana Fridricha lídrem nejen veřejné služby, ale také rychle se rozvíjejících nových médií. Tvář veřejnoprávní televize se mění a nová média přinášejí příležitost pro novou definici veřejné služby a posílení role ČT ve společnosti. Podle Fridricha se mění vedle nových technologií především ideový rozměr mediálního prostoru. Divák přestává být pouhým konzumentem, stává se hybatelem dění. Ředitel Nových médií ČT vystoupil na konferenci Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci? která se konala tento týden v Ostravě.

„Díky novým médiím, díky proletarizaci mediálního prostoru, každý může být novinářem, režisérem, producentem… To je podstata nových médií,“ uvedl Fridrich. Nová média neexistují podle něj izolovaně. Internet funguje jako nová distribuční cesta, digitalizace rozšířila trh a iniciovala vznik tematických televizí a rozhlasů. Objevily se i nové mobily a tablety, které slouží jako multimediální nástroje. „Je to naprosto revoluční proměna médií. Po vynálezu televize a počítače je to nejrevolučnější změna, kterou máme,“ řekl. K převratným změnám přispěly i sociální sítě a vývoj chytrých televizí.

Česká televize vůdčí silou nových médií

Video Vystoupení Milana Fridricha z ČT Nová média
video

Vystoupení Milana Fridricha z ČT Nová média

Vystoupení Milana Fridricha z ČT Nová média

Vystoupení ředitele nových médií ČT Milana Fridricha

Vystoupení ředitele nových médií ČT Milana Fridricha

ČT má podle Fridricha nabízet komplexní mediální řešení pro stará i nová média a má fungovat jako novátor a razicí štít do nových televizních teritorií. Veřejnoprávní televize má být nositelem původního obsahu a garantem hodnot a informací.

Milan Fridrich, ředitel Nových médií ČT:

„Staré médium odsuzovalo většinu společnosti k tomu, že bude jen mediálním konzumentem. Nové médium dává každému ve společnosti možnost být konzumentem a zároveň být hybatelem.“

„Televize je tady jako důležitý stimulační a integrující prvek ve společnosti. Pokud se veřejná služba bude chovat tak, že občan bude mít pocit, že jí i pomůže a ona pomůže jemu, v tu chvíli je to naprosto jiná diskuze o veřejném médiu, než když ho vnímáme pouze pasivně,“ prohlásil Fridrich. „Když dokážeme vytěžit aktivizující prvek, který dala nová média lidem, když z toho dokážeme čerpat a učit se z toho, v tu chvíli získáme mnohem věrnějšího a chápajícího diváka, který si bude uvědomovat, že veřejná služba je tu pro něj,“ zdůraznil.

Přístup televizí k novým médiím mění významně mobilní telefony. Česká televize je progresivní, divákům nabízí vysílání ČT24 v iPhonech, v operačních systémech Android i Symbian, sportovní ČT4 je už take dostupná v iPhonech. „Telefon je pro Českou televizi zásadní distribuční cesta, která umožňuje oboustrannou komunikaci,“ vyzdvihl Fridrich.

Rozdíly mezi přístroji se stírají. Chytré televizory, tablety či mobily se ve svých službách překrývají. „Televizní veřejná služba, pokud má být relevantní, musí být naprosto všude, včetně počítače a včetně internetu jako distribuční cesty,“ uvedl Fridrich. Raketový rozvoj čeká také hybridní televizory alias telenet – přístroje s doplňkovými službami a nelineárním sledováním pořadů.


Večerní zpravodajské relace čelí krizi

V České republice funguje televize veřejné služby podle Fridricha dobře. „Česká televize má čtyři programy, velmi progresivně se věnuje nejen novým médiím, ale i podpoře kinematografie, výrobě původní dramatické tvorby,“ zdůraznil. V problematické pozici v konkurenčním prostředí komerčních stanic se nachází hlavní zpravodajská relace ČT24 Události. „Spolu s digitalizací a rozvojem ČT24 existuje nasycenost zpravodajstvím veřejné služby u běžného člověka,“ prohlásil Fridrich. Cestu vidí v tom, že se bude stavět na původních reportážích, které sledují dosud neodhalené nebo nepopsané dění ve společnosti.

Večerní zpravodajské vysílání čelí podle šéfa Nových médií ČT krizi. „Klasické večerní vysílání bude muset více stavět na schopnosti nacházet témata, přinášet originální reportáže a zmocňovat se reality osobitým způsobem.“ Hlavní večerní relace ČT24 by se podle něj měla čím dál více proměňovat z ryze zpravodajské v reportážně autentickou. „Pokud nedojde k dramatické proměně Událostí z ideového hlediska, tak tendence opadu zájmu o tento pořad bude sílit,“ varoval Fridrich.