Českému rozhlasu loni stoupl zisk

Praha - Český rozhlas (ČRo) loni hospodařil se ziskem před zdaněním 125 milionů korun. Náklady přitom činily 2,08 miliardy a výnosy 2,205 miliardy korun. V roce 2009 měl rozhlas zisk před zdaněním 53,8 milionu korun. O předběžných hospodářských výsledcích dnes na zasedání Rady Českého rozhlasu informovala finanční ředitelka ČRo Hana Skalová. Rozhlas se přitom potýkal s negativními trendy. Jedním z nich byl pokles počtu koncesionářů z řad domácností, kteří se koncem minulého roku začali odhlašovat. Měsíčně se jich odhlásilo v průměru 1 500, uvedla Skalová. Celkem má ČRo kolem tří milionů koncesionářů z řad domácností.

Český rozhlas také loni prodal méně reklamy, než původně počítal. Nepodařilo se naplnit plán uzavřený se společností Media Master, která pro ČRo reklamní prostor prodává. „Situace byla natolik špatná, že společnost Media Master musela doplácet do 90 procent svého plánu,“ řekla Skalová. Konkrétní výši příjmů z reklamy Skalová neupřesnila. V roce 2009 to bylo kolem 55 milionů korun.

Finanční situace rozhlasu přitom loni byla stabilní. Celý rok hospodařil pouze se svými zdroji. Podstatná část výdajů směřovala na dokončení rekonstrukce budovy ČRo v Praze. Ta byla nedávno zkolaudována. Konkrétní částku vloženou do rekonstrukce Skalová neuvedla.