Google zpřístupní čtenářům knihy z dob napoleonských válek

Londýn - Společnost Google se dohodla s Britskou národní knihovnou na digitalizaci části jejího historického fondu. Pro firmu provozující nejpopulárnější světový vyhledavač je to další významný krok v dlouhodobém projektu internetové knihovny Google books. Ta už zahrnuje přes 13 milionů publikací, které Google naskenoval ve spolupráci s více než 40 světovými institucemi.

Díky dohodě mezi Googlem a Britskou národní knihovnou bude už brzy možné si přes internet zalistovat v knize z doby napoleonských válek. Skenovat se bude zhruba 250 tisíc starých tisků vydaných mezi lety 1770 a 1870. „Naše vize je, že v roce 2020 budeme mít digitalizovánu a zpřístupněnu větší část naší kolekce. Tohle představuje významný milník, nicméně máme před sebou ještě dlouhou cestu,“ uvedla výkonná ředitelka Britské knihovny Lynne Brindleyová. Cílem knihovny je podle ní „zpřístupnit všem vše a kdykoliv“.

Britská národní knihovna je po knihovně Kongresu ve Spojených státech druhá největší na světě. Její sklady obsahují přes 150 milionů položek ve všech světových jazycích a každý rok si nové přírůstky vyžádají 11 kilometrů místa na regálech. Na web se nicméně dostane jen zlomek z rozsáhlého knižního fondu britské knihovny. Jde výhradně o díla, na která se již nevztahují autorská práva. Tím se Google vyhne problémům, které zastavily podobné projekty ve Spojených státech a Francii.

Video Google rozjede spolupráci s Britskou národní knihovnou
video

Google rozjede spolupráci s Britskou národní knihovnou

Mezi prvními knihami z Britské národní knihovny, které budou na Google books on-line, budefeministické pojednání z roku 1791 o francouzské královně Marii Antoinettě, manželce Ludvíka XVI., která skončila svůj život pod gilotinou. Knihovna také uvolnila plány španělského vynálezce Narcisa Monturiola z roku 1858, na nichž je návrh první ponorky se spalovacím motorem.

Náklady na digitalizaci uhradí Google. Přes jeho vyhledávač pak bude možné knihy číst i stáhnout. Kromě Google Books budou digitalizované knižní poklady uložené také v archivu britské knihovny a bude je možné číst rovněž prostřednictvím jejích webových stránek.

Veřejná knihovna
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24