Vatikán spustil multimediální informační portál

Vatikán – Vatikán dnes zahájil provoz nového multimediálního portálu News.va, který bude pravidelně informovat o dění v katolické církvi a aktivitách papeže Benedikta XVI. Stránky v moderní přístupné formě sdružují materiály publikované ve vatikánských médiích: rozhlasu, televizi, vatikánské tiskové agentuře Fides nebo deníku L'Osservatore Romano. Činnost stránek zahájil sám papež, když za přítomnosti novinářů pozdravil věřící prostřednictvím příspěvku na sociální síti Twitter.

Právě se sociálními sítěmi bude nový portál silně provázán. Vznikl při příležitosti oslav 60 let od Benediktova kněžského svěcení a má poskytnout ucelené informace o dění kolem papeže i vzbudit zájem mladší generace. „Tento nový web má sloužit i lidem, kteří nehledají čistě náboženskou tematiku a nechodí do kostela každý týden, ale zajímají se o události kolem papežského stolce,“ sdělila zpravodajka Českého rozhlasu v Římě Vědunka Lunardi.

Papežův pozdrav na stránkách:

„Drazí přátelé, právě jsem spustil www.news.va. Pochválen buď náš pán Ježíš Kristus. S mými modlitbami a s mým požehnáním.“

Stránky se postupně zaplní aktuálními zprávami o uplynulých i plánovaných činnostech papeže, záznamy jeho projevů a přímé přenosy ze zahraničních návštěv či obřadů. Informace budou přinášet třikrát denně, prozatím v anglické a italské verzi. Na podzim se však rozšíří o španělštinu, francouzštinu, portugalštinu a němčinu.