Majitel kmitočtů na rychlý internet bude muset pokrýt venkov

Praha - Držitelé nových kmitočtů pro rychlý mobilní internet budou muset pokrýt nejprve venkovské oblasti. Teprve až zajistí signál v polovině řídce osídlených částech Česka, budou moci spustit síť v Praze. Za každý pokrytý venkovský okres bude moci operátor pokrýt okres s vyšší hustotou osídlení. Navrhuje to ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci rozvojových kritérií pro chystanou aukci frekvencí pro mobilní sítě 4. generace. V současnosti nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu obyvatelé zhruba desetiny obcí. V pětině obcí je pak jen jeden poskytovatel.

Zveřejněním návrhů odstartovala čtyřicetidenní lhůta, během které k nim bude ministerstvo shromažďovat připomínky od odborné i laické veřejnosti. Po jejich zpracování se kritéria stanou součástí podmínek budoucí aukce, kterou připravuje Český telekomunikační úřad. Základní principy výběrového řízení by měl ČTÚ zveřejnit v nejbližších dnech.

„Základním principem je, aby operátor, který kmitočty získá, směl pokrýt každou jednu hustě obydlenou oblast teprve až potom, co pokryje populaci jednoho venkovského okresu; a do Prahy bude smět teprve potom, co signálem pokryje nejméně polovinu všech řídce obydlených regionů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Ministerstvo hledalo inspiraci v zahraničí a rozhodlo se pro kritéria, která jsou jednoduchá, jasná a přehledná a jejichž dodržování bude možné snadno kontrolovat.

Kocourek chce zamezit digitální propasti

„Chceme zajistit, aby z přechodu na digitální ekonomiku profitovali opravdu všichni obyvatelé ČR, nejen ti, kteří bydlí ve velkých městech tak jako doposud. Zároveň ale navrhovaná kritéria nechávají držitelům nových přídělů dostatečnou volnost v jejich obchodních plánech. Kritéria jsou podle nás také navržená tak, aby je mohli splnit jak stávající, tak případní noví operátoři,“ dodal Kocourek.

Operátoři požadavek na rozšíření dostupnosti internetu obecně přivítali. „Rozšíření dostupnosti rychlého mobilního internetu je v souladu se strategií Vodafonu. Vítáme tento návrh ministerstva a jistě se do diskuse o jeho konečné podobě zapojíme,“ uvedla mluvčí Alžběta Houzarová. Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové je pozitivní, že podmínky jsou stejné pro všechny účastníky. Operátor také přivítal možnost plnění rozvojových kritérií s využitím kmitočtových přídělů ve všech dražených pásmech, což umožňuje efektivnímu využití spektra při plnění daného cíle. „Požadavek ministerstva pokrývat nejprve méně obydlené oblasti chápeme jako jeden z prostředků, jak se přiblížit k cílům strategie MPO Digitální Česko,“ uvedl mluvčí Telefóniky Martin Žabka s tím, že firma se k návrhu vyjádří po jeho prostudování.

MPO dále navrhlo, že se budoucí držitelé kmitočtů budou muset zavázat do 30 měsíců pokrýt 95 venkovských okresů. Do pěti let pak mají pokrýt celou ČR. Venkovských okresů s nízkou hustotou osídlení je podle MPO 31, patří mezi ně například Jeseník, Benešov, Tábor nebo Karlovy Vary. Pokrytím dané oblasti se rozumí dostupnost připojení o minimální rychlosti dva Mbit/s alespoň pro 95 procent obyvatel.

Stát chce v aukci nabídnout kmitočty uvolněné přechodem z analogové na digitální televizní vysílání v pásmu 800 MHz a dále frekvence v pásmech 1 800 a 2 600 MHz. Aukce se uskuteční zřejmě v příštím roce po přijetí potřebné novely telekomunikačního zákona. Chtějí se jí zúčastnit všichni tři tuzemští mobilní operátoři. Rozsah kmitočtů zároveň umožňuje vstup čtvrtého mobilního operátora. Stát si od aukce slibuje výnos v řádu miliard korun.