Noví ředitelé ČT: Šámal, Fridrich a Cimirot

Praha – Generální ředitel České televize Petr Dvořák dnes představil Radě ČT nové manažery. Na pozici ředitele programových okruhů přechází dosavadní výkonný ředitel Nových médií Milan Fridrich, jehož nahradí Pavlína Kvapilová, na post výkonného ředitele ČT24 nastupuje Zdeněk Šámal, funkci finančního ředitele bude zastávat Milan Cimirot. Jmenování nového managementu patří mezi první viditelné kroky Petra Dvořáka ve funkci. 

Dvořák představil radním nové členy managementu s tím, že v první vlně přivádí do nově tvořeného týmu manažery na pozice, které se uvolnily odchodem Radka Žádníka, Romana Bradáče a Lujzy Oravcové. „Dneškem jsem zahájil změny ve vedení České televize, které jsem slíbil po svém zvolení do funkce generálního ředitele. V první etapě jsem nahradil manažery, kteří opustili funkce na konci září. Nyní chci mluvit s ostatními lidmi na prvním stupni řízení, abych mohl následně dokončit sestavení nového týmu, který povede Českou televizi v následujícím období,“ uvedl Dvořák.

Novopečený šéf programových okruhů Fridrich podotkl, že si váží možnosti být součástí Dvořákova týmu: „Představu o fungování ČT, především pak ČT1 a ČT2, mám, ale jak krátkodobou, tak dlouhodobou strategii nejprve zpracuji se svými spolupracovníky, pak ji projedná užší vedení s generálním ředitelem a seznámíme s ní Radu ČT.“ Hned poté se podle něj základní cíle dozví veřejnost. Fridrichova funkce zastřešuje vedení jednotlivých stanic a dohlíží na jejich koordinaci a finance.

Šámal: Události doznají výrazných změn

„Podrobně se podívám na smysl, náklady a divácký zájem o některé pořady,“ řekl ČTK nový výkonný ředitel ČT24 Šámal. ČT24 by se podle něj měl vrátit étos, který stanice po odchodu Fridricha ze svého čela postupně ztratila. To znamená více se zaměřovat na konkrétní témata, být více při událostech a „být televizí nikoliv zážitkovou, ale televizí, která je rychlá a bezprostřední a přesvědčivá“.

Změn by měla doznat i hlavní zpravodajská relace ČT Události. Mělo by jít o obsahové, formální i programové změny. „Mělo by to být tak, že do Událostí budou smět vyrábět jenom ti nejlepší,“ řekl Šámal.

Zdeněk Šámal
Zdroj: isifa/LN
Autor: Viktor Chlad

Až do nástupu nových manažerů do funkce provizorně řídí programové okruhy ředitel ČT1 Radan Dolejš, ČT24 šéfredaktor zpravodajství Karel Novák, útvar obchodu a marketingu vede Luboš Kříž a finanční útvar Svatava Haffnerová. Fridricha ve funkci ředitele nových médií nahradí jeho dosavadní zástupkyně Pavlína Kvapilová. 

Nižší plat, ale vyšší bonusy

Rada ČT dnes také schválila manažerskou smlouvu nového generálního ředitele. Dvořák na jejím základě bude pobírat hrubý měsíční plat 200 tisíc korun, což je o 25 tisíc méně, než bral jeho předchůdce Jiří Janeček. Naopak vyšší by měla být celková odměna. Na roční dvoumilionový bonus nový šéf ČT dosáhne, pokud splní 12 úkolů, které mu radní vepsali do manažerské smlouvy.

Mezi sledovaná kritéria pro udělení bonusu bude patřit například udržení vyrovnaného hospodaření, dodržení plánovaného rozpočtu, úroveň televizního vysílání, kvalita nabídky či komunikace s Radou ČT a s veřejností.

Kritéria uvedená ve smlouvě:

a)   hospodářské výsledky ČT, zejména:

  • vyrovnané hospodaření
  • dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých plánovaných ukazatelů, zejména v oblasti provozních a mzdových nákladů

b)  úroveň televizního vysílání ČT, zejména:

  • kvalita programové nabídky
  • posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu ČR

c)  manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:

  • dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT
  • komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení
  • komunikace s veřejností
  • plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn
  • kvalita manažerských rozhodnutí
  • kvalita kontrolních procesů a činností

Velkou diskusi přitom během jednání vzbudil bod týkající se sledovanosti televize. Původně měl být splněn celkový podíl na trhu ve výši 30 procent, u Janečka to bylo 26 procent. Například podle místopředsedy rady Jaroslava Dědiče není nasazení požadované sledovanosti ve výši 30 procent v okamžiku, kdy se sledovanost pohybuje okolo 27 procent, vhodné. S tím nesouhlasil radní Jan Prokeš, podle kterého by v podmínkách číslo být mělo, aby se rada při hodnocení měla od čeho odrazit. Nakonec ve schváleném materiálu žádné konkrétní číslo není uvedeno, rada bude hodnotit pouze vývoj celoročního podílu na sledovanosti.