Projekt EUscreen: Sledujte televizní dědictví online

Praha - Tisíce pořadů, ukázek, šotů a fotografií jsou ode dneška zdarma dostupné online, a to díky projektu EUscreen. Datum spuštění portálu není náhodné a váže se k dnešnímu Světovému dni audiovizuálního dědictví UNESCO. Projekt je unikátním příkladem využití bohatství evropských televizních archivů, které tak nabídnou jednotný přístup k poznání evropské televizní historie.

Portál nabízí celou škálu vyhledávacích funkcí a nástrojů, které umožňují využití obsahu pro nejrůznější účely, a to od vědeckého výzkumu až po volno-časové brouzdání historií proměn evropského životního stylu, kultury a politiky. Doplňující funkce využívající tematicky řízené virtuální sbírky a akademický e-časopis, které s podporou originálního obrazového materiálu umožní výzkum v oblasti nejvýznamnějších trendů za uplynulých 60 let televizního vysílání, budou spuštěny v roce 2012.

„EUscreen dává uživatelům šanci se aktivně zapojit do mapování Evropy a její televizní historie bez ohledu na jazykové či kulturní hranice. Je to obrovský krok vpřed vstříc objevování významu role, kterou sehrává evropské televizní dědictví, a k posouzení toho, jak jsme viděli sebe i ostatní v proměnách času,“ říká projektová koordinátorka Sonja de Leeuw. V testovací beta verzi je portál dostupný již od počátku roku 2011, ale až nyní dostal zcela nový design a strukturu.

ČT je aktivním účastníkem

Nejrůznější akce s cílem prezentovat tento projekt veřejnosti budou probíhat v 19 zemích po celé Evropě. V České republice se této role ujme Česká televize. Více se dozvíte například na oficiálním blogu projektu.

Česká televize je přímým účastníkem projektu EUscreen a pro portál tedy poskytuje nejen vlastní archivní materiál, ale také doprovodná metadata. Poskytnuté materiály jsou agregovány a zpřístupněny skrze projekt Europeana – Evropskou digitální knihovnu. EUscreen umožňuje přístup k materiálům, jako je například rozhovor s Františkem Filipovským o dabingu, což je nesmírně cenná ukázka z jeho televizního medailonu, jelikož ukazuje herecké mistrovství tohoto herce a zároveň vysokou úroveň TV a filmového dabingu v tehdejším Československu.