Změny v ČT: Tvůrčí skupiny i producentské dny

Praha – Česká televize změní od příštího roku organizační strukturu, když se oddělí výrobní a vysílací role televize. Vzniknout by mělo zhruba 18 tvůrčích skupin, které by byly zaměřeny na jednotlivé specializace, jako je například dokumentární tvorba, dětská tvorba nebo koprodukce. Na setkání Českého filmového a televizního svazu (FITES) to uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák. Skupiny ale ovlivní vysílací schéma až v roce 2013.

„Skupiny by měly být řízeny jedním člověkem, který by chápal výrobní i tvůrčí část procesu,“ uvedl Dvořák. Výběrové řízení na pozice šéfů skupin chce televize vypsat na počátku příštího roku a zúčastnit se jich budou moci i zájemci mimo Českou televizi. Vzniknout by prý měly skupiny např. pro koprodukční činnost, dramatickou tvorbu, publicistické pořady, vzdělání nebo divadelní a hudební tvorbu.   

Vedle toho chce televize do konce příštího roku spustit další kanál, který by se soustředil na dětskou tvorbu. Financovat ho chce z úspor běžného provozu a bude se snažit získat i peníze z EU. „Možností spolupráce se zahraničním je mnohem více, než využíváme. Začínám vyjednávat s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem školství o možnosti spolupráce a financování z EU. Ministerstvo školství má například velký zájem o dětský kanál,“ podotkl Dvořák. Vedle toho podle něj pro spolupráci se zahraničím a financování z fondů EU vznikne v ČT specializované oddělení. 

Televize rovněž chystá pro spolupracovníky a tvůrce zavést od příštího roku takzvané Producentské dny. Měly by se konat minimálně jednou ročně a ČT by na nich chtěla umělce seznámit s tím, co chystá v následujícím roce. „Ukážeme tak tvůrcům možné náměty na jejich tvorbu a zároveň jim ukážeme, co budeme potřebovat,“ uvedl Dvořák. První takové dny by chtěl uspořádat v létě příštího roku.   

Ke spoluprácí s externími tvůrci podotkl, že se bude snažit v prosadit v Parlamentu, aby si televize mohla odečítat daň z přidané hodnoty i u spolupráce s externími producenty. „Budu se snažit zrovnoprávnit postavení externí a interní výroby. Spolupráce s externími tvůrci je pro Českou televizi právě kvůli nemožnosti odečíst si DPH dražší,“ upozornil generální ředitel.