Lázně nejsou hotely, nemusí OSA platit za televize na pokojích

Brno - Lázně nebudou muset hradit poplatky Ochrannému svazu autorů (OSA) za televize na pokojích. Rozhodl tak Krajský soud v Brně ve sporu OSA s lázněmi v Luhačovicích a Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi. Soud tak dal za pravdu lázním, které tvrdily, že jsou na úrovni zdravotnických zařízení a jako taková platit nemusí. Ochranný svaz tvrdil, že lázně jsou totéž co hotely, a tudíž by měly platit za každý televizní a rozhlasový přijímač autorské poplatky. 

Rozhodnutí České televizi potvrdil soudce Boris Filemon. Vzhledem ke složitosti argumentů ho ale nechtěl dále komentovat. V rozhovoru nicméně potvrdil, že jedním z důvodů byla přiměřenost výše požadovaných poplatků a také výjimka, kterou mají zdravotnická zařízení. Bylo by podle něj složité rozlišovat v lázeňském komplexu mezi tím, co je hotel a co už je léčebný prostor. Žalovaným stranám soud navíc přiznal úhradu nákladů na soudní řízení. Soudce nevyloučil, že se neúspěšná strana sporu proti jeho verdiktu odvolá.

Lázně měly platit statisíce

Jen po Lázních Luhačovice vymáhal Ochranný svaz autorský 600 tisíc korun. Žalobu na krku měl i lázeňský dům Alexandria, který má 58 pokojů a televizi na každém z nich. OSA by měl podle žaloby za každý televizní přijímač zaplatit 68 korun měsíčně i přesto, že platí koncesionářské poplatky. „Lázeňská zařízení jsou pro nás v pozici hoteliérů, to znamená, že jsou ubytovacími zařízeními a jako taková musí platit autorský poplatek,“ prohlásil předseda OSA Roman Strejček.

Nejznámější moravské lázně Luhačovice zahájily novou sezónu.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Lázně se ale odvolávaly na platný zákon o zdravotní péči. „Jsme zařízení na stejné úrovni jako nemocnice nebo rehabilitační zařízení, která jsou od platby osvobozena,“ argumentoval majitel řetězce Royal Spa Antonín Plachý. „Náš klient je ubytován na pokoji, který sice není nemocničním pokojem, ale nachází se v objektu, v němž probíhá jeho léčebná kůra,“ přidal se Josef Krůžela, generální ředitel Lázní Luhačovice.

OSA: Výjimka musí zmizet, jinak se obrátíme na Evropský soudní dvůr

OSA ale tvrdí, že výjimka se vztahuje pouze na prostory, kde k léčbě přímo dochází, nikoli na pokoje, kde jsou návštěvníci lázní ubytovaní. I tato výjimka by ale podle OSA měla ze zákona zmizet. Pokud čeští zákonodárci zákon v tomto smyslu nezmění, je svaz připraven obrátit se i na Evropský soudní dvůr.

Ochranný svaz autorský navíc tvrdí, že by mohl poplatky žádat i po nemocnicích, což mu umožňuje evropská legislativa. „Ano, ta možnost existuje. A v případě, že bychom se k tomuto kroku rozhodli, postupovali bychom maximálně citlivě,“ slíbil Strejček.

Video Telefonát Hedviky Dědkové
video

Telefonát Hedviky Dědkové