Systém plzeňské univerzity umí titulkovat živé pořady

Plzeň – Katedra kybernetiky na Západočeské univerzitě vyvinula systém, který umí automaticky titulkovat živé televizní pořady. Díky projektu, na němž tým odborníků pracoval pět let, tak mají neslyšící diváci přístup k produkci České televize (ČT), která spolu s ministerstvem školství projekt podpořila finančně.

„Česká televize je ze zákona povinna vybavit skrytými titulky minimálně 70 procent vysílaných pořadů. Jedním z cílů projektu proto bylo vyvinout systém, který by byl schopen automaticky titulkovat zpravodajské, diskusní, sportovní a další živé pořady vysílané ČT,“ uvedla mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. 

„Samotné automatické titulkování může probíhat dvěma způsoby. Systém automatického rozpoznávání mluvené řeči buď rozpoznává přímo originální zvukovou stopu a přepisuje ji do textu, nebo se zvuková stopa přemlouvá takzvaným stínovým řečníkem. Systém pak převádí řeč stínového řečníka do titulků,“ vysvětlil vedoucí katedry Josef Psutka. 

První test s on-line automatickým titulkováním se uskutečnil v listopadu 2008 a týkal se přenosu ze zasedání Poslanecké sněmovny. „Systém běžel nejprve rok a půl v experimentálním provozu a od května 2010 jej zajišťují řešitelé projektu pro ČT jako stálou službu,“ dodala mluvčí. 

Video Reportáž Mirky Vildové a Ivana Lukáše
video

Reportáž Mirky Vildové a Ivana Lukáše

Celkem bylo odvysíláno přes 700 hodin přenosů se skrytými titulky. Diváci si je mohou vyvolat vždy v době vysílání záznamů těchto přenosů na teletextové stránce 888. „Poměrně originální je i skutečnost, že celý systém vytváření on-line titulků je umístěn na půdě ZČU a zvuková stopa i výsledné titulky jsou z Prahy do Plzně a zpět posílány po jedné ISDN telefonní lince,“ dodal Psutka. Druhý způsob titulkování s využitím stínového řečníka se používá u živého pořadu Otázky Václava Moravce.   

Katedra kybernetiky ZČU v Plzni pracuje na několika desítkách výzkumných projektů za desítky milionů korun. V „řečových technologiích“ je na tom podle Psutky nejlépe v zemi. Rozpoznáváním řeči se ale zabývá také Technická univerzita v Liberci a VUT v Brně.