Lidé jsou hlavním kapitálem společnosti, říká Louis Richardson z IBM

Praha - Americký odborník na sociální sítě Louis Richardson z IBM je jedním z hlavních propagátorů sociálních společností. Tyto chytré firmy jsou zaměřené na lidskou kreativitu a maximální využití potenciálu každého pracovníka. Lidé jsou hlavní kapitál společnosti, tvrdí Richardson. Otázkou ale je, jak využít jejich potenciál. Podle Richadsona tak, že jim umožníme aktivní přístup a budeme rozvíjet jejich kreativitu. Naopak ubíjející mechanismy kreativitu a nápady spolehlivě zabíjí.

Odkud se berou nápady a jak rozvíjet kreativní myšlení?

Všichni se rodíme kreativní, dokonce jako umělci, jak řekl Picasso. Důležité ale je udržet kreativitu aktivní i v dospělosti. Spíše než trénovat bychom tak kreativitu měli rozvíjet. V dnešní době je kreativita vnímána spíše jako něco, čemu se lidé mohou věnovat ve svém volném čase, ale co do práce nepatří.

Kreativitu zabíjí už vzdělávací systém, který od žáků očekává jedinou správnou odpověď, spíše než by je nutil se nad problémem zamyslet. Ale právě adaptabilita a hledání různých řešení je to, co kreativitu rozvíjí. Ke kreativnímu myšlení tak, například právě ve vzdělávání, přispívá objevování různých možných řešení spíše než jednoduché binární rozhodování. Navíc je pro děti samostatně nalezená zkušenost vždy cennější než taková, kterou jim někdo předá.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

Chytrá firma – organismus pracující společně

Social business, tedy sociální podnikání, je nový způsob vedení podniku, který je zaměřený hlavně na aktivní zapojení všech zaměstnanců, prezentaci rozdílných názorů, otevřenou komunikaci a celkový proaktivní přístup. Sociální podnikání by mělo využívat transparentní komunikace, k čemuž využívá různých sociálních sítí a programů, které umožňují komunikaci v reálném čase.

Sociální podnikání přichází i do České republiky, často se tu ale setkává s překážkami danými českou povahou i historickou zkušeností. Ještě stále je v Čechách mnoho lidí zvyklých přijít do práce a dělat, co jim řeknou nadřízení. Cestou je podle Richardsona změna firemní kultury tak, aby podporovala zaměstnance v aktivním přístupu a zbavila je strachu ze špatných odpovědí.

Nejlepší vlastnost pro leadery je kreativita

Mění se i vztah nadřízených s podřízenými. Hlavním úkolem manažera tak už není dohlížet, jeho úkoly se přesouvají spíše k mentoringu a vedení. V sociální organizaci se manažer stává spíše kolegou, který pomáhá, než někým, kdo řídí a měří výkony. To, že podobný přístup funguje, dokázaly výzkumy nejen ve společnosti IBM, ale i ve firmách, kterým IBM pomáhala prostředky social business zavádět.

Mění se i sociální sítě

V dnešní době se mění nejen prostředí ve firmách, změnami prochází i sociální sítě. Další krok sociální komunikace je podle Richardsona návrat k osobnější komunikaci. Lidé se přirozeně snaží vracet do menších společenství, která jim umožňují se opravdu poznat, stejně jako v případě osobní komunikace. Osobní setkání sice nenahradíme, můžeme ale posílit bezprostřednost virtuální komunikace.

Kdo je největší vizionář posledních 100 let? Jedním z prvních by byl Steve Jobs, který nás naučil, že je možné změnit zaběhnutý chod věcí. Ale takových, jako byl on, bude ještě hodně.


Richardson upozornil i na některá rizika spojená s neuváženým využíváním sociálních sítí. Ne všichni si uvědomují, že prezentace na sociálních sítích je vlastně prezentací veřejnou a že je třeba přemýšlet, k jakému účelu se daná sociální síť hodí. Zároveň je sociální síť vždy jen prostředkem, který má svůj účel a jeho životnost jednou skončí. Například Facebook dnes již někteří mladí lidé vnímají jako zastaralou technologii pro generaci svých rodičů.