Z ČT odchází šéfka vývoje programů Kasalová

Praha - Z vedení ČT odchází ředitelka vývoje pořadů a programových formátů Jana Kasalová. Rezignovat na svou funkci se rozhodla z osobních a rodinných důvodů a spolupráci s televizí ukončí ke konci června. Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin prozatím převezme dosavadní šéf projektu Jan Maxa. O převzetí ostatních kompetencí Kasalové ČT ještě rozhodne.

Jedním z hlavních úkolů Jany Kasalové v ČT byl projekt tvůrčích producentských skupin a jeho zavádění do fungující praxe. Spolupodílela se na průběhu výběrového řízení na tzv. kreativní producenty a započala aktivní projektové řízení v rámci oddělení vývoje pořadů v České televizi.

„Jsem ráda, že jsem mohla býti u zrodu systému kreativních producentů i vzniku funkční centrální evidence námětů. Oba tyto počiny považuji za smysluplné a pro televizi a veřejné služby za klíčové,“ poznamenala ke svému odchodu Kasalová, která zároveň poděkovala svým kolegům za spolupráci a televizi do budoucnosti popřála mnoho úspěchů. 

Petr Dvořák, generální ředitel ČT

„Rád bych Janě Kasalové poděkoval za její nasazení a účast v jednom z klíčových projektů České televize pod mým vedením a zároveň popřál vše dobré v jejím dalším pracovním působení i v osobním životě.“


Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin se ujme dosavadní šéf projektu Jan Maxa, a to do doby, než bude završen jejich pilotní provoz. Se zavedením finálního nastavení fungování tvůrčích skupin počítáme od září letošního roku. O převzetí ostatních kompetencí ředitelky vývoje pořadů a programových formátů bude vedení ČT ještě rozhodovat.