Volební model ČT je transparentní a důvěryhodný

Praha - Česká televize (ČT) je přesvědčena, že koncept letošního předvolebního a volebního vysílání včetně definice volebního modelu zcela naplňuje poslání veřejnoprávní televize, kterým je poskytovat veřejnosti objektivní, vyvážené a nestranné informace pro svobodné utváření názorů. Přesvědčení ČT umocňuje i výsledek kontroly kvality výzkumu sdružením SIMAR, jehož členskou agenturou je STEM/MARK, která ve spolupráci s SC&C provádí průzkum pro ČT.

V rámci otevřenosti a transparentnosti představila Česká televize již na začátku srpna letošního roku na tiskové konferenci celkový koncept předvolebního a volebního vysílání. V plném znění byl zveřejněn princip a postup výpočtu volebního modelu, který byl veřejnosti kromě webových stránek www.ct24.cz/volby mnohokrát popsán i ve vysílání České televize. 

Česká televize spolupracuje se dvěma agenturami, které předvolební průzkumy provádějí. Sama má navíc nad dodanými daty možnost kontroly. Jedná se o sociologické šetření, jež popisuje aktuální rozložení politických sil v kraji dva až tři dny před konáním předvolební debaty v daném kraji a přináší i reakce na vnímání konkrétních problémů v kraji. Příprava na sběr dat probíhá několik týdnů před vlastním dotazováním, které samotné trvá tři dny. Sběr dat v daném kraji probíhá vždy těsně před vlastním vysíláním pořadu OVM Speciál, tak aby průzkum zachytil co nejaktuálnější stav.

 • Otázky Václava Moravce z Jihočeského kraje
  Otázky Václava Moravce z Jihočeského kraje autor: ČT24, zdroj: ČT24
 • OVM z Plzně
  OVM z Plzně zdroj: ČT24

Celý proces zpracování, čištění a kontroly dat a rovněž tak výpočet volebního modelu a vyhodnocení dalších otázek podléhá kontrole analytiků ČT s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vyhodnocování a interpretace dat ze sociologických výzkumů. Velkou váhu věnuje ČT zpětné kontrole dat, a to jak formou audio záznamu části rozhovorů, tak zpětným telefonickým ověřením, zda byl rozhovor proveden. Tímto způsobem je zkontrolováno okolo 90 % všech rozhovorů.

V rámci dosažení co největší reprezentativnosti celkového vzorku bylo pak v rámci průzkumu nastaveno mnoho kvótních kritérií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, velikost příslušného okresu v rámci kraje aj. Zároveň obě agentury spolupracují na výběru konkrétních míst pro dotazování. Výsledný datový soubor je na základě těchto parametrů zvážen tak, aby data v maximální míře reflektovala reprezentativní rozložení voličů daného kraje.

 • Hosté Otázek Václava Moravce ze Zlína
  Hosté Otázek Václava Moravce ze Zlína autor: ČT24, zdroj: ČT24
 • OVM z Plzně
  OVM z Plzně zdroj: ČT24

Česká televize prezentuje aktuální rozložení politických sil v daném kraji

Do volebního modelu ČT nevstupují nerozhodnutí voliči, a to z toho důvodu, že ČT neprezentuje odhad volebních výsledků, ale aktuální rozložení politických sil v daném kraji. ČT nemá ambici cokoli dopočítávat či modelovat na základě pravděpodobnostního odhadu. Pravděpodobnostní odhad je nutně postaven na ne zcela transparentním základu dlouhodobého pozorování chování voličů, bez jasného vysvětlení jeho příčin. 

Přesvědčení ČT umocňuje i výsledek namátkové kontroly. SIMAR provádí tyto namátkové kontroly kvality výzkumu ve svých členských agenturách. Shodou okolností vybrala kontrolní skupina v agentuře STEM/MARK ke kontrole právě předvolební výzkum týkající se podzimních krajských voleb. Kontrola byla zahájena v termínu sběru dat v prvním z dotazovaných krajů, tedy v kraji Karlovarském, a probíhala tudíž prakticky v reálném čase. Níže je možné si stáhnout zprávu kontrolní skupiny z výše uvedené kontroly kvality. Kontrolní skupina v ní prohlásila, že kontrolovaný výzkum byl bez závad.