Počítačovou sítí se šíří virus, který žádá lidi o peníze

Praha - Policie upozorňuje šíření počítačového viru, takzvaného trojského koně. Ten po své aktivaci upozorní uživatele, že jeho počítač je Policií České republiky zablokován. Současně nabídne formulář ke složení kauce v podobě zaplacení pokuty. Policie v reakci na to vyzývá veřejnost, aby na výzvu nereagovala a žádné peníze neplatila. Podobné prostředky pro vymáhání práva nepoužívá.

„Po konkrétním zdroji šíření počítačového viru v současné době pátráme. Zdrojů je více,“ informovala mluvčí policejního prezidia Zuzana Součková s tím, že jako důvod zablokování počítače udává virus porušování autorského práva, nakládání s materiály s dětskou pornografií či šíření spamu a žádá uživatele jménem policie o zaplacení pokuty.

„Vylučujeme, že bychom uvedeným způsobem realizovali zákonná opatření směřující k případným pachatelům trestných činů,“ reagovala Součková. Těm, jejichž počítač byl tímto virem infikován, doporučuje použít antivirovou kontrolu a trojského koně eliminovat. Je také vhodná instalace posledních bezpečnostních záplat k jednotlivým softwarovým aplikacím.

Mluvčí prezidia Součková:

„Důrazně upozorňujeme veřejnost, aby na tuto výzvu žádným způsobem nereagovala, neboť tím uživatelé počítačů vážně ohrožují svojí osobní identitu a své citlivé údaje, které mohou být tímto způsobem zneužity.“