Česká televize podpoří mezinárodní projekt 'Proč chudoba?'

Proč chudoba? (Why Powerty?) je cross mediálním projektem koordinovaným EBU (European Broadcasting Union), který má ambice oslovit prostřednictvím televizních dokumentů v jednom listopadovém týdnu až 500 milionů diváků po celém světě. Smyslem projektu je hledat prostřednictvím veřejnoprávních médií odpověď na otázku, proč v 21. století žije stále jedna miliarda lidí v chudobě. Do projektu se zapojilo přes sedm desítek vysílatelů po celém světě. Česká televize projekt podpořila i natočením vlastního dokumentu Chudoba cti netratí, který se věnuje problematice matek samoživitelek, skupiny v České republice nejvíce ohrožené chudobou.

Projekt je načasován na poslední listopadový týden 25. 11. – 1. 12. 2012. Hlavním dnem, který EBU vyhlásila jako Eurovision Theme Day, je čtvrtek 29. 11. 2012. V tomto termínu se zúčastněné televize budou podle svých možností a svého uvážení intenzivněji věnovat ve vysílání tématu chudoby.

“Chudoba je celosvětový problém, který by neměl být přehlížen. Česká televize se proto aktivně zapojila do tohoto mimořádného mezinárodního projektu, který má ambice o světové chudobě nejen informovat, ale i aktivně proti ní bojovat,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Česká televize přispěje v týdnu boje proti chudobě snímkem z vlastní tvorby „Chudoba cti netratí“. Dokument, který vznikl v Tvůrčí producentské skupině Martiny Šantavé, se zaměřuje na problematiku matek samoživitelek, skupinu v České republice nejvíce ohroženou chudobou. Dokumentární film bude zařazen do vysílání v hlavní den projektu, tedy na Eurovision Theme Day 29. 11. od 21 hodin na ČT2. Česká televize podpoří projekt Proč chudoba? i v redakční části. Ve svém vysílání se bude věnovat otázkám spojeným s chudobou. Tématu dá prostor například ve zpravodajství nebo v pořadech Studio 6, Svět ČT, Máte slovo, Sama doma či Zprávičky.

V rámci projektu bude realizována i veřejná sbírka. Organizátorem a administrátorem sbírkového konta bude Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Účelem sbírky je podpořit sociálně handicapované osoby (všechny osoby postižené chudobou, tj. matky samoživitelky, děti vyrůstající v jednočlenných rodinách, týrané ženy, ženy s dětmi žijícími v azylových domech apod.) O výsledcích sbírky bude Česká televize informovat po skončení celého projektu ve vybraných pořadech ČT a na svých webových stránkách.

ČT v rámci projektu odvysílá následující dokumenty:

Chudoba cti netratí
29. 11. 20.55 ČT2
Režie: Daniela Gébová
Sonda do života chudých matek samoživitelek v České republice. Díky tomu divák může nahlédnout do pootevřených dveří každodenního rytmu, shonu, práce kolem dětí, shánění financí, neutuchající energie a lásky.

Honba za půdou
27. 11. 16.05 ČT2
Režie: Hugo Berkeley & Osvalde Lewat
Bohaté země se horečnatě snaží skoupit nebo si alespoň pronajmout zemědělskou půdu v zahraničí, aby si zajistily dostatek potravin do budoucna. To by neznělo tak neobvykle, kdyby těmi bohatými zeměmi nebyly Saudská Arábie, Čína a Jižní Korea a tím „zahraničím“ Afrika.

Dejte nám peníze
28. 11. 21.00 ČT2
Režie: Bosse Lindquist
Charitativní koncerty jsou po celém světě velmi oblíbené. Svůj užitek přinesou každému – těm, na které se peníze vybírají, i těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispějí. Zorganizovat účinnou kampaň a dohlédnout, aby se pomoc dostala do těch správných rukou, přitom není ani trochu jednoduché.

Vzdělání po čínsku
2. 12. 22.55 ČT2
Režie: Weijun Chen
Ve starověké Číně bylo jedinou cestou z chudoby vzdělání. A to samé koneckonců platilo až donedávna, jenže dnes je situace jiná. V roce 2003 bylo zavedeno na čínských vysokých školách povinné školné a přístup ke vzdělání už tak nemá zdaleka každý chytrý či talentovaný student.

Park Avenue
4. 12. 16.05 ČT2
Režie: Alex Gibney
V New Yorku je několik ulic s poetickým názvem Park Avenue. Dvě z nich jsou jen malý kousek od sebe, ale přitom je dělí vzdálenost přímo kosmická. Zatímco na manhattanské Park Avenue sídlí ti nejbohatší z nejbohatších, kus přes řeku Harlem bydlí na Park Avenue zase pro změnu nejchudší z nejchudších.

Solární mámy
5. 12. 21.00 ČT2
Režie: Mona Eldaief & Jehane Noujaim
Matce čtyř dětí Rafii je 32 let. Sama absolvovala jen pět tříd základní školy a její dcery na tom nebudou jinak. Pro dívku nad deset let se v Jordánsku prostě nesluší chodit do školy. Jenže Rafia má hlavu plnou smělých plánů – na rozdíl od svého manžela, který většinu svého času (ten musí, pravda, dělit mezi dvě ženy a tudíž dvě rodiny) tráví mrzoutským přikazováním a mudrováním vleže na koberečku.

My chudáci
9. 12. 23.00 ČT2
Režie: Ben Lewis
Přestože tento film velmi nemilosrdně „nastavuje zrcadlo“ kapitalistickému uspořádání společnosti, je především svébytným a notně svérázným uměleckým dílem. Je totiž skoro celý animovaný. Jeho autor a režisér Ben Lewis si dlouho lámal hlavu nad zadáním – obsáhnout v jednom hodinovém filmu dějiny chudoby na Zemi.

Ukradená Afrika
11. 12. 16.05 ČT2
Režie: Christoffer Guldbrandsen
Afrika je daleko a stejně tak vzdálené jsou pro nás i její problémy. Ale co takhle Švýcarsko? Víte, že právě tato země je největším světovým dovozcem mědi ze Zambie? Tato africká země disponuje pohádkovým nerostným bohatstvím, a kdyby si s ním mohla hospodařit sama, nepatřili by její obyvatelé k nejchudším na světě.

Vítej na svět
16. 12. 23.00 ČT2
Režie: Brian Hill
Dokument vypráví příběh několika matek, které nemají to štěstí, že by mohly přivést své očekávané dítě na svět bez špíny, bez náležité lékařské péče a hlavně beze strachu. Vypráví také o dvanáctiletém klučinovi, jehož tatínek nakazil maminku virem HIV a pak odešel nemoc šířit dál.