ČT chce na přípravě Déčka spolupracovat i s ministerstvem školství

Generální ředitel ČT Petr Dvořák a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci, ve kterém se zavázali hledat synergie v oblasti vzdělávacího obsahu nově vznikajícího televizního kanálu pro děti České televize s názvem Déčko. Nový kanál odstartuje 31. srpna 2013.

V období, kdy dětský kanál České televize získává jasnější obrysy, chtějí obě strany nastavit ještě intenzivnější spolupráci a hledat společné cíle v rozvoji televizního programu pro děti, který má mimo jiné také přímo i nepřímo vzdělávat, podporovat vědomostní orientaci dětí a mládeže a kultivovat jejich životní styl. Dětský kanál se bude chtít podílet na podpoře všestranného osobnostního rozvoje dětí a mladých lidí – vědomostního, duchovního, citového, ale i sportovních a tělovýchovných aktivit. Velkou pozornost bude věnovat i komunikaci na alternativních technologických platformách, internetu a sociálních sítích, kde nabídne velký prostor pro podporu vzdělání a obecného poznání.

Obě strany proto chtějí spolupracovat s předními domácími vzdělávacími institucemi, s odborníky z veřejné správy, z akademické sféry a z neziskových nestátních organizací a zajistit tak bezpečné a obohacující dětské vysílání.

„Spuštěním dětského a kulturního kanálu naplňuje Česká televize jednu z hlavních úloh veřejnoprávní televize, kterou v této podobě nemohou, a ani do budoucna zřejmě nebudou moci plnit komerční stanice. Výlučné postavení České televize spočívá v tom, že přebírá zodpovědnost za obsahovou kvalitu, žánrovou pestrost a ucelenost programu. Věřím, že spoluprací s ministerstvem školství především v rovině programu s přesahem ke vzdělání a výchově docílíme kvalitního vysílání pro děti, jehož byla Česká televize vždy garantem,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Petr Koliha
Petr Koliha

„Škola už delší dobu není jediným místem, kde se děti dozvídají a učí nové věci. Zdrojem poznávání našeho světa jsou pro děti často právě média. Pokud se tedy na ministerstvu snažíme o zvýšení kvality českého vzdělávání, musí být naším společným zájmem také kvalitní a co nejlepší televizní program pro děti a mladé lidi. Uvědomujeme si význam televize veřejné služby pro vzdělávání a výchovu dětí a mladých lidí, a proto se chceme podílet na projektu dětského kanálu České televize,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

ČT :D bude multižánrovým kanálem pro děti ve věku od 4 do 12 let. Jeho charakteristikou je obsahově bezpečný a věkově přiměřený program strukturovaný do stabilních programových oken. V pravidelném režimu nabídne zábavní a vzdělávací pořady, dětské filmy a pohádky, publicistiku, zahraniční dokumenty, dětské zpravodajství, sport a animaci. Denně půjde přibližně o deset pravidelných programových oken. ČT :D bude vysílat denně od 6 do 20 hodin. Vysílání zahájí v sobotu 31. srpna 2013.

„Dětský kanál České televize nabídne atraktivní a smysluplné pořady, včetně pořadů s přesahem do vzdělávání. Cílem dětského kanálu bude děti nejen bavit, ale i vzdělávat a nabídnout jak dětem, tak i jejich rodičům alternativu ke stávajícím komerčním stanicím pro děti a mládež,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Video Česká televize dětem
video

Česká televize dětem