Internetové firmy nesmějí svévolně přenášet volné vysílání, rozhodl soud EU

Brusel - Nejvyšší soud Evropské unie zasadil tvrdou ránu internetovým společnostem, které svévolně přenášejí programy televizí. Podle soudu tak nemohou činit ani v případě, že jde o program, který je šířen bezplatně. Soud tak vyhověl stížnosti britské společnosti ITV, které se nelíbí aktivity internetové firmy TVCatchup. Odvolal se přitom na zákon z roku 2001, jenž upravuje autorská práva. TVCatchup před zobrazením požadovaného programu vysílá reklamu a generuje tak zisky.

Britská TVCatchup nabízí takzvané živé streamování pořadů, které jsou šířeny bezplatně. Sledovat je možné nabídku všech tří největších stanic, které v Británii vysílají terestricky, tedy BBC, ITV a Channel 4. Vedle toho se dá přes TVCatchup sledovat i programová nabídka televize Sky.

TVCatchup je přístupná jen předplatitelům, kteří mají platnou britskou licenci a bydlí na území Velké Británie. Jde tudíž o stejné diváky, kteří by potenciálně mohli programy terestrických stanic sledovat zdarma, pokud by chtěli.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Redistribuce bez souhlasu provozovatele je zakázána

Soudní dvůr EU se ale opřel o zákon z roku 2001 a rozhodl, že ten, kdo vysílá, může také určit, zda a za jakých podmínek bude někdo jiný produkci redistribuovat. Z toho plyne, že když provozovatel nikomu souhlas nedá, je redistribuce zakázána.

„Zákon EU si klade za cíl ustavit vysokou míru ochrany autorů a umožnit jim, aby za využití svých děl dostávali náležitou odměnu,“ píše se ve sdělení soudu. „Provozovatelé televizního vysílání tedy mohou zakázat, aby jejich programy přes internet přebíral někdo jiný,“ píše se dále.

Převzaté vysílání podle soudu za určitých podmínek znamená komunikaci na veřejnosti, a v takovém případě je dílo chráněno autorským zákonem.


Soud vzal v úvahu dva hlavní argumenty. Prvním bylo, že TVCatchup se podílela na přenosu programového obsahu, druhým pak to, že tento obsah byl dostupný veřejnosti. TVCatchup navíc k přenosu použila jiný způsob, než jaký použil původní provozovatel. To znamená, že za tímto účelem si musela zajistit souhlas původních autorů.