Televizní poplatky při dlouhodobém pobytu v cizině

Praha – Oblíbeným způsobem, jak platit za služby spojené s bydlením, je v Česku tzv. SIPO, tedy Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jeho prostřednictvím mohou lidé platit například nájemné, dodávky energií nebo také televizní a rozhlasové poplatky. Tento způsob úhrady šetří čas i peníze. Někdy ale může přidělat starosti, například potřebujete-li SIPO změnit nebo zrušit a zrovna nejste v České republice.

„Dcera se vdala a bydlí v USA. Její byt je pronajímán bez televizního přijímače. Mám za to, že není povinna platit koncesionářské poplatky. Na poště je ale velký problém bez její osobní přítomnosti poplatky ze systému SIPO odhlásit. Jak na to?“ ptá se čtenář Poradny portálu ČT24.

Televizní poplatky se platí z titulu vlastnictví televizního přijímače. Pokud tedy majitelka bytu televizní přijímač nevlastní, není povinna televizní poplatky platit. Obecně pak platí, že jestliže hradíte poplatky prostřednictvím služby SIPO, je třeba o jejich zrušení žádat Českou poštu. Ke zrušení poplatků a k osvobození od placení poplatků je zapotřebí vyplnit zvláštní tiskopis a předložit jakýkoli doklad se spojovacím číslem SIPO.

Zdá se to tedy jako naprosto jednoduchý úkon, právě nepřítomnost poplatníka na území Česka jej však může zkomplikovat. Na poštu se totiž musí poplatník dostavit osobně, plnou moc nemůže pošta uznat.

Na rozdíl od ostatních organizací, které vstupují do SIPO, se totiž poplatky Českému rozhlasu a České televizi neřídí obchodními podmínkami pro SIPO, ale přímo smlouvami s Českým rozhlasem a Českou televizí. „Protože v obchodních podmínkách s Českou televizí není zakotvena možnost, aby odhlášku na České poště zařídila jiná osoba s plnou mocí namísto poplatníka, je nutné, aby si poplatník z vašeho dotazu odhlásil televizní poplatek přímo u České televize, a to po doložení kopie víza či jiného dokladu o pobytu poplatníka v zahraničí,“ popsal mluvčí České pošty Ivo Mravinac. Po zaslání tohoto dokladu zařídí odhlášení přímo Česká televize.

To potvrzuje i vedoucí správy a vymáhání televizních poplatků ČT Petr Javorský: „Pokud nemůže poplatník provést odhlášení z placení televizních poplatků z objektivních důvodů na poště, může dokumenty potvrzující důvod k odhlášení zaslat do České televize, která pak odhlášení z evidence u České pošty provede.“ Škoda jen, že tento postup neporadili již pracovníci pobočky České pošty. Náš čtenář mohl ušetřit čas, starosti i peníze.

A na závěr ještě malé připomenutí toho, kdo je povinen platit televizní poplatky. Ze zákona musí televizní poplatky platit každý vlastník televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud televizi užívá déle než třicet dní. Pokud tedy v tomto případě má podnájemník svůj vlastní televizní přijímač, je povinen televizní poplatek hradit on.

Více informací o televizních poplatcích najdete na speciálních stránkách České televize věnovaných tomuto tématu.