Speciál pro zaplavené: Na co máte nárok a jak dále postupovat

Praha - Pokud vás postihly povodně a po odpadnutí vody sčítáte škody, je třeba jednotlivé následující kroky dobře promyslet, aby se tak eliminovaly případné další komplikace. Jak rychle získat peníze na opravy a na co si dát pozor? Zaskočila Česko blesková povodeň? Dalo se miliardovým škodám zabránit? Nejen na to vám odpoví speciál ČT24 Povodně 2013, který bude vysílat zpravodajská ČT24 v pondělí od 20:00 do 21:50. Své dotazy do interaktivního pořadu můžete posílat prostřednictvím níže vloženého formuláře.

Pošlete svůj dotaz přímo do studia

  Vyplňte formulář (povinné položky jsou označeny *)


  Ještě můžete napsat 255 znaků.

  Speciál plánuje odpovídat na dotazy týkající se zejména praktických věcí. Řešit bude například peníze na okamžitou pomoc, vyplácení pojistných škod v zaplavených obcích, povodňové mapy či záležitosti týkající se domácností, jako je elektřina, plyn a také kontaminované studny.

  Hosté: meteoroložka ČT Alena Zárybnická, první náměstek ministra vnitra a člen krizového štábu Jaroslav Hruška.  

  OHLÁŠENÍ POJISTNÉ ÚDÁLOSTI:


  Pokud vás postihly povodně a vy řešíte, jak dále postupovat, je třeba si nejprve ujasnit několik skutečností. Pro usnadnění a rychlé vyřízení pojistné události by měli lidé škodu nejdříve pečlivě zdokumentovat a co nejdříve nahlásit své pojišťovně. Ne každá pojišťovna ale pouhou fotodokumentaci akceptuje. Je proto nutné si pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu dříve, než se zaplavený rozhodne škody zlikvidovat, a pokud jsou větší, je třeba zvážit povolání odborníka, který škody umí reálně zhodnotit.

  VLÁDNÍ POMOC POSTIŽENÝM:


  Vláda již dříve avizovala, že nenechá nikoho na holičkách a již vyčlenila peníze na tzv. mimořádnou okamžitou pomoc. Tu stát vyplácí mimo jiné právě po živelních pohromách, ekologických haváriích či požárech. Dávku lze poskytnout až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až do výše 51 150 korun. Tato částka je ale maximální a při udělování této podpory se berou v potaz příjmy jednotlivých členů rodiny. Lidé o podporu mohou žádat na svoji pobočce úřadu práce.

  NÁROK NA NEPLACENÉ VOLNO:


  Na neplacené volno mají v práci nárok ti, kteří odstraňují následky povodní nebo se kvůli výpadku dopravy nemohli dostat do zaměstnání. Zameškanou dobu si mohou napracovat. Pokud firma přeruší práci kvůli velké vodě, musí lidem platit náhradu mzdy. Pokud zaměstnanec pomáhá svým zaplaveným blízkým, sousedům či nějaké instituci, jedná se o občanskou povinnost a zaměstnavatel mu musí poskytnout neplacené volno.

  BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU:


  Při vyklízení povodňových škod je třeba dodržovat přísná pravidla. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při pracích v záplavových oblastech, důsledně dodržovat hygienu a nepít vodu z neprověřených zdrojů. V kontaminovaném bahně číhají na lidi nejrůznější infekční onemocnění jako žloutenka, salmonelóza či úplavice. Zdravotní pojišťovny připravují očkovací programy, ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem zkontrolovat si očkovací průkazy a případně se nechat přeočkovat proti tetanu. Nebezpečí představují i podmáčené zdi hrozící sesunutím či poškozené inženýrské sítě.