ČT má novou tiskovou mluvčí

V návaznosti na avizované změny v oblasti oddělení Komunikace a marketingu České televize nastoupí k 15. červenci 2013 na pozici tiskové mluvčí Alžběta Plívová. Vystřídá Michaelu Fričovou, která se v České televizi bude věnovat oblasti charity a podpory neziskového sektoru.

Nová tisková mluvčí vzešla z otevřeného výběrového řízení, které bylo vyhlášeno 19. dubna a do něhož se přihlásilo více než sto uchazečů. „Z velkého množství kandidátů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, splnila vítězka nejlépe jak kvalifikační kritéria vzdělání a odborné praxe, tak přesvědčila ve všech kolech pohovorů. Hledali jsme především zkušeného uchazeče v oblasti komunikace a public relations, který naváže na strategii současného vedení České televize a společně s celým týmem bude naplňovat otevřenou a transparentní komunikaci,“ říká ředitelka Komunikace a marketingu České televize Daniela Němcová.

Do veřejného výběrového řízení na pozici tiskové/ho mluvčí/ho se přihlásilo celkem 105 uchazečů. Součástí pětikolového výběrového řízení byl videopohovor, vypracování případové studie a úkolu z oblasti komunikace dle zadání. Čtyři vybraní kandidáti pak absolvovali kamerové zkoušky a odborný pohovor s ředitelkou Komunikace a marketingu. 

Alžběta Plívová má dlouholeté profesionální zkušenosti z oblasti komunikace a PR, vykonávala pozici vedoucí tiskového oddělení a současně tiskové mluvčí. Vystudovala český jazyk a literaturu na University College London a na Univerzitě Karlově, kde nyní dokončuje postgraduální program. „Těším se na spolupráci v týmu České televize. Nová pozice je pro mě výzvou, zejména ve chvíli, kdy vysílání České televize prochází výraznými změnami a kdy budou spuštěny dva nové programy. Věřím, že své dosavadní zkušenosti přetavím v posílení dobré komunikace mezi televizí, médii a veřejností,“ uvádí Alžběta Plívová.

Michaela Fričová
Michaela Fričová

Dosavadní tisková mluvčí Michaela Fričová bude pro Českou televizi pracovat i nadále jako manažerka charitativních aktivit České televize. Snahou je posílit význam charity a podpory neziskového sektoru v rámci celkového konání České televize a hledat nové způsoby a možnosti charitativní podpory, které by odpovídaly vizím a poslání televize veřejné služby. „Jsem velmi ráda, že jsem mohla z pozice tiskové mluvčí podpořit významnou změnu, kterou veřejnoprávní televize pod vedením nového managementu prochází. Po několika letech v podobně exponované pozici jsem hledala profesní i osobní posun, a proto jsem se rozhodla zaměřit své úsilí na oblast charitativních aktivit České televize,“ vysvětluje Michaela Fričová.