Déčku pomáhají odborníci

Bezpečný přístav a zábavné vzdělávání jsou dva základní kameny ČT :D. Udržet je pomáhají prvnímu veřejnoprávnímu kanálu pro děti odborníci a tvůrci, kteří se na tzv. Déčkolegiu scházejí nad programem a rozvojem Déčka.

Česká televize oslovila ty, jejichž tvorba či profese se vztahuje k dětem, jejich výchově, vzdělávání, potřebám i bezpečí, a to jak teoreticky, tak prakticky. U kulatého stolu Déčkolegia zasedají psychologové, mediální odborníci a odborníci na vzdělávání například z Národního institutu dětí a mládeže, Fakulty sociálních věd a Fakulty sociálních studií UK - ale také tvůrci, jako třeba režisér Karel Smyczek či režisérka a animátorka Maria Procházková.

Marta Boučková, psycholožka a členka Déčkolegia: Jsem přesvědčená o tom, že cílem „mého“ oboru je pomáhat lidem porozumět jejich životu a cítit se v něm spokojenějšími a šťastnějšími. To samozřejmě může nastat za předpokladu, že tento obor budou brát vážně. A co může tento obor nabídnout právě vznikajícímu Déčku? Prakticky to samé. Může mu pomoci, aby promlouvalo opravdu k těm, ke kterým promlouvat chce a našlo s nimi společnou řeč. Pak bude moci Déčko dětem pomoct se lépe orientovat ve světě, který je obklopuje i podněcovat jejich tvůrčí a fantazijní potenciál. A navíc poznatky z „mého“ oboru mohou Déčku pomoci stát se i něčím, u čeho se mohou společně setkat rodiče se svými dětmi a nechat se i čas od času těmi mladšími třeba poučit.

Přála bych Déčku, aby se mu po celou dobu jeho existence dařilo rozvíjet aktivní (tedy podněcující) sledování televize u jeho diváků.


„Tato setkání jsou pro nás velmi užitečná. Umožňují nám seznamovat odborníky a tvůrce s koncepcí programu i jednotlivými pořady a diskutovat o nich. Navzájem si přitom klademe nejrůznější otázky o výchově dětí a možnostech televizního vysílání a zjišťujeme, jestli na ně konkrétně odpovídáme v programu. Je to vlastně teoretická pomoc si některé věci formulovat a uvědomovat si je,“ upřesnil úkol Déčkolegia výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Probírají se obecnější principy a cíle i konkrétnější pořady, například zahraniční nebo vzdělávací. Setkávání s odborníky a tvůrci je podle Kolihy umožňuje nahlížet z různých úhlů, což je pro nastavení Déčka coby veřejnoprávního kanálu - od jazykové úrovně přes výchovu až po bezpečnost - nutné a potřebné.

"Déčko je v českých podmínkách docela zajímavý experiment. Pořady pro děti jako služba veřejnosti byly až dosud chápany jako součást vysílání 'pro všechny' a teď poprvé je dětský divák vyčleňován jako divácký segment s nárokem na vlastní kanál - tedy jako veřejnost svého druhu, podobně jako sportovní fanoušci. To je v našich podmínkách nové (komerční programy pro děti s tím nelze srovnávat) a jako takové je zajímavé sledovat, jaké problémy tvůrci Déčka řeší a jak se s nimi vyrovnávají," souhlasí Jan Jirák z FSV UK, jeden z členů Déčkologia.

To se bude scházet nadále i po spuštění vysílání ČT :D 31. srpna, témata k diskusi tím neskončí, možná spíš naopak. „Dětský kanál by se dal například snadno využít k tomu, aby se děti lehkou formou poučily, jak se mají přesně chovat v situacích, po nichž k nám přicházejí. Jako je rozvod rodičů, šikana nebo smrt někoho blízkého,“ nastiňuje jeden z podnětů k zamyšlení Jan Bouček z Dětského krizového centra. 

I další „déčkolog“ Miroslav Bocan, výzkumný pracovník z Národního institutu dětí a mládeže, očekává, že zahájení vysílání přinese konkrétní náměty a připomínky: "Jelikož mám mimo jiné na starosti výzkumy z oblasti dětí, věřím, že budu moci kvalitativně přispět našimi aktuálními poznatky, které se týkají dětských hodnot, způsobů trávení volného času apod. Z tohoto důvodu si také cením zřízení tohoto neformálního poradního orgánu. Je totiž vidět, že ČT na kvalitě dětského kanálu skutečně záleží a neváhá shromažďovat zpětnou vazbu od lidí, kteří dětskému světu a médiím rozumí."

Déčkolegium není jediným odborným poradním hlasem ČT :D. Nad přípravami kanálu se schází také pracovní skupina na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, s nímž ČT podepsalo memorandum o spolupráci. I tyto porady budou od září nadále pokračovat, už nad plnou verzí dětského programu.