Jak postupovat, když nemůžete naladit ČT:D a ČT art

Česká televize zahájila 31. srpna vysílání dvou nových programů  - ČT :D a ČT art. Oba nové kanály najdete na jediném vysílacím okruhu. ČT :D zde poběží vždy od šesti hodin ráno a ČT art pak od osmi večer. Abyste mohli oba nové kanály sledovat, musíte na vašem televizním přijímači naladit pozici označenou jako CT :D/CT art. Pokud máte s naladěním potíže, přečtěte si následující návod, který vás provede jednotlivými kroky. Také můžete zavolat našim operátorům na Divácké centrum. Ti vám ochotně pomohou, a to každý den od 7:30 do 20:00 na telefonním čísle 2 6113 6113.

JAK NOVÉ KANÁLY NALADIT
Co dělat, pokud nemůžete naladit nové kanály a televizní programy přijímáte v pozemním vysílání
Co dělat, pokud chcete naladit nové kanály a televizní programy přijímáte přes kabelovou televizi nebo satelit

UŽITEČNÉ INFORMACE
Jaké je pokrytí signálem ČT:D a ČT art a proč
Dětské vysílání na ostatních kanálech a na internetu

Hýbánky na ČT:D
Hýbánky na ČT:D

CO DĚLAT, POKUD NEMŮŽETE NOVÉ KANÁLY NALADIT A TELEVIZNÍ PROGRAMY PŘIJÍMÁTE V POZEMNÍM VYSÍLÁNÍ (TEDY PŘES ANTÉNU)

Pozemní vysílání nových kanálů je šířeno v jiném multiplexu, než ve kterém přijímáte ostatní programy České televize. Jde o Multiplex 1a, jehož vysílače pokrývají přibližně 80 % obyvatel České republiky. Na většině přístrojů (s tunerem DVB-T ) proběhne doladění nových kanálů automaticky, tedy bez vašeho zásahu. Pak stačí, pokud to váš přístroj umožňuje, abyste si tuto stanici přesunuli mezi oblíbené programy na lepší pozici. Nový program se totiž automaticky objeví až na konci všech dosud přiladěných stanic. Přesvědčte se tedy nejdříve, zda ČT :D a ČT art mezi vašimi programy už skutečně naladěny nejsou. Pokud nové kanály v nabídce vašich programů nejsou, potom postupujte podle následujícího návodu:

Nejprve zjistěte, zda k vám dosahuje signál vysílání

1. Otevřete si mapu pokrytí. Vydejte se na internetové stránky Českého telekomunikačního úřadu. Na těchto stránkách zjistíte, jestli Multiplex 1a, na kterém jsou nové kanály dostupné, pokrývá vaši adresu.

2. Zadejte svoji adresu. Vyplňte webový formulář v levé sekci stránky. V kolonce „Služby“ klikněte na „Digitální“, u rozsahu vysílání na „Regionální“ a u názvu sítě na „Regionální síť 7“, nebo hledáte-li v oblasti Jeseníků, na „Regionální síť 10“. Zároveň do kolonky „Vyhledávání adresy“, která se nachází pod mapkou, zadejte adresu (ulici a město), o kterou se zajímáte, a stiskněte enter. Podle intenzity modrého zabarvení mapky zjistíte, jak silný je na dané adrese nyní signál.

3. Najděte nejbližší vysílač. Pokud je na adrese, kterou jste zadali, mapka zabarvena modře, hledejte nejbližší vysílač. Ten je na mapce symbolizován červenou tečkou. Mapku můžete oddalovat i přibližovat navigací v pravém horním rohu obrázku na svislé ose „+“ a „-“.

4. Opište si údaje z vysílače, který jste nalezli. Najeďte kurzorem na vysílač, který se nachází nejblíže zadané adresy. Zobrazí se vám jeho vlastnosti. Opište si pak číslo kanálu daného vysílače (číslo v řádku Kanál/pol.:), a to bez lomítka a písemného označení. Toto číslo se pak může hodit při manuálním ladění televizoru. 

Např. u vysílače Jáchymov - Klínovec jde o údaj „50“ z řádku „Kanál/pol.: 50/H“.

ČT art
ČT art

Máte-li signál, zkuste naladit svůj přijímač 

Pokud jste z mapky zjistili, že na zadané adrese máte signál, a přesto se vám nový program nenaladil automaticky, je nutné ladění televizoru zadat. 

Uvádíme zde typické ladění přijímače, označení funkcí u některých typů televizorů mohou být ale odlišná: 

  • Vstupte v nabídce vašeho televizoru do MENU.
  • Vyhledejte sekc iNASTAVENÍ/SETTING.
  • Zvolte funkci LADĚNÍ/TUNE.
  • Doporučujeme pak vybrat možnost MANUÁLNÍ LADĚNÍ/MANUAL. To po vás bude vyžadovat zadání čísla kanálu v místě příjmu. Je to to číslo, které jste si opsali z mapky na stránkách ČTÚ.
  • Můžete ale zvolit i variantu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/AUTOMATIC. Zde sice nemusíte žádný údaj zadávat, ale dojde k proladění všech dostupných kanálů v místě příjmu. Jde tedy o způsob pomalejší, kdy se vám navíc mohou naladit i kanály, o které nemáte zájem. 

Ladění televizoru nepomohlo. Jak postupovat?

Pokud jste v mapce zjistili, že máte signál, ale ani po ladění televizoru kanály nechytáte, máte více možností, jak postupovat dál. 

1. Přetočení antény. Nové kanály jsou šířeny i z jiných vysílačů, než ze kterých někteří diváci přijímají televizní programy nyní. K jejich naladění tak může pomoci přetočení antény. Pro tento krok ale doporučujeme přizvat odborníka. V některých případech by totiž mohlo pootočením antény dojít ke ztrátě signálu z jiných, do té doby přijímaných multiplexů. V bytových domech a tam, kde je anténa více domácnostem společná, je pak nutné pootočit touto sdílenou anténou.

2. Další anténa, rozbočovač. V některých místech, kde jsou vysílače ve výrazně odlišných lokalitách, pomůže pořízení nové antény a takzvaného slučovače televizního signálu. Pokud se rozhodnete instalovat tato zařízení samostatně, je možné se v případě potíží obrátit i na infolinku provozovatele vysílání regionálních sítí na čísle 595 694 660.

ČT art
ČT art

Na vaší adrese není signál Multiplexu 1a. Co dělat? 

Nové kanály jsou v pozemním vysílání nyní dostupné čtyřem z pěti českých domácností. Velice nás mrzí, že je touto cestou prozatím nemůžeme poskytnout stu procentu obyvatel. Pokud patříte k té  pětině domácností, které nové kanály v pozemním vysílání nyní nenaladí, žádáme vás o trpělivost. Česká televize intenzivně jedná s poskytovateli regionálních sítí a Českým telekomunikačním úřadem o co nejvčasnějším rozšíření signálu. Podle současného plánu by mělo být pětadevadesátiprocentního pokrytí dosaženo nejpozději do dvou let. 

Alternativou je přijímat signál pomocí kabelových rozvodů nebo satelitu. Mnohé pořady najdete též v iVysílání České televize a u dětských pořadů na webu www.decko.cz

CO DĚLAT, POKUD CHCETE NALADIT NOVÉ KANÁLY A PŘIJÍMÁTE TELEVIZNÍ PROGRAMY PŘES KABELOVOU TELEVIZI NEBO SATELIT

1. Kabelové televize. ČT :D i ČT art najdete automaticky v základní nabídce svých programů. Seznam poskytovatelů kabelových televizí najdete na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

2 Satelit. Kanál ČT:D i ČT art je možné přijímat i z družice, a to na stejné pozici jako všechny ostatní programy ČT (Astra 3B - 23,5° východně). Bližší informace nabízejí stránky ČT.  

Televizní vysílač
Televizní vysílač

JAKÉ JE POKRYTÍ SIGNÁLEM ČT:D a ČTart A PROČ 

Jaké je pokrytí ČT :D a ČT art?

V pozemním digitálním vysílání pokrývá Multiplex 1a (Regionální síť 7 a Regionální síť 10) více než 80 % obyvatel České republiky, tedy přibližně čtyři z pěti domácností. Pro veřejnoprávní televizi je to úspěch, protože původní plány hovořily o sedmdesátiprocentním výchozím pokrytí. Pokud k pozemnímu vysílání přičteme domácnosti, které mohou signál přijímat kabelovými rozvody nebo satelitem, přesahuje pokrytí 90 % obyvatel. Neúplné pokrytí nových kanálů pozemním signálem Česká televize dopředu avizovala s tím, že jejím cílem je v horizontu dvou let pokrýt 95 % obyvatelstva. Do té doby je vysílání experimentální. 

Proč není možné nové kanály naladit všude?

Stejně jako v případě startu ČT 24 či ČT sport zvažovala Česká televize při šíření signálu ekonomické i technické podmínky. Na základě doporučení Českého telekomunikačního úřadu využila možnost pronájmu části práv k regionálním kmitočtům různých regionálních sítí, konkrétně Regionální sítě 7 a Regionální sítě 10. V současnosti jde o jediné, legislativně, technicky i ekonomicky dostupné řešení. Nutí však Českou televizi spoléhat na služby provozovatelů regionálních sítí a vyčkat na výsledky mezinárodních dohod o kmitočtové koordinaci mezi jednotlivými evropskými státy. Na jejich základě může Český telekomunikační úřad uvolnit kmitočty, tedy frekvence pro vysílání multiplexů.

Proč nevysíláte nové kanály ve stejném multiplexu jako ostatní programy České televize?

Ostatní programy vysílá Česká televize v Multiplexu 1, který už bohužel nemá volnou kapacitu pro šíření dalších programů. Pro vysílání ČT :D a ČT art využila Česká televize možnost pronájmu části práv regionálních sítí, konkrétně Regionální sítě 7 a Regionální sítě 10. Přehled o regionálních sítích Multiplexu 1a najdete na stránkách ČT.

Zahájení Déčka na Pankrácké pláni
Zahájení Déčka na Pankrácké pláni

Proč Česká televize kanály spouští, když nemá stoprocentní pokrytí?

Takřka žádný kanál není dostupný pro sto procent obyvatel. Česká televize byla schopna za rok intenzivní práce postavit dva nové kanály, které nabízejí ucelený program těm, kteří je dlouho postrádali, dětem a milovníkům kultury. Výrazně tak obohacuje svoji službu české veřejnosti. Zároveň má však objektivně limitované možnosti šíření těchto nových stanic. Přistoupila proto k řešení, kdy většina, byť ne všichni diváci, tyto programy naladit mohou s tím, že konečného pokrytí by chtěla dosáhnout do dvou let. 

Co děláte pro to, aby se míra pokrytí zlepšila?

Především jednáme s poskytovateli telekomunikační služby regionálních sítí a sledujeme lokality, které jsou pokryty slabě. V tuto chvíli provádíme i vlastní měření signálu na mnoha místech České republiky. Výsledky měření porovnáme s tím, jaký signál deklaruje vlastník kmitočtů, a v případě, že dojde na některých místech k nedodržení avizovaného pokrytí, budeme vyžadovat nápravu. Dlouhodobě jednáme také s Českým telekomunikačním úřadem, který uvolňuje v závislosti na mezinárodních dohodách kmitočty, tedy frekvence pro vysílání multiplexů.

Ve kterých regionech lze očekávat potíže se signálem?

Obecně horší pokrytí je v příhraničních oblastech, kde využití vhodných kmitočtů podléhá mezinárodní koordinaci. Tento administrativní proces je často zdlouhavý. Český telekomunikační úřad momentálně čeká na vyjádření polského partnera pro koordinovaný kmitočet pro oblast Liberec – Jablonec, nevyhovující pokrytí je například na Znojemsku či Karlovarsku. 

O jakých dalších vysílačích Česká televize nyní jedná?

V tuto chvíli řešíme například vysílač Čerchov na Domažlicku, o pronájmu vysílací kapacity na dalších vysílačích se vedou obchodní jednání, jejichž výsledky včas zveřejníme. 

Jak budeme dále postupovat?

Do konce září představíme Radě České televize akční plán dalšího rozvoje Multiplexu 1a. Konečného pokrytí bychom podle stávajících odhadů chtěli dosáhnout do dvou let.

Česká televize
Česká televize

DĚTSKÉ VYSÍLÁNÍ NA OSTATNÍCH PROGRAMECH A NA INTERNETU 

Budou pořady ČT :D a ČT art i na kanálech ČT1 a ČT2?

Již před zahájením vysílání Česká televize rozhodla, že na ČT2 bude i nadále vysílat Večerníček a ranní reprízy Kouzelné školky. Na ČT1 zůstane také víkendová pohádka, a to v sobotu ráno i odpoledne a rovněž v neděli ve 13:00. Tu Déčko uvede v repríze následující pátek v 17:40.

Abychom vyšli vstříc všem malým divákům i jejich rodičům, rozhodla se Česká televize, že rovněž ponechá na druhém programu víkendové dětské vysílání, a to v sobotu i v neděli mezi šestou a devátou hodinou ráno. To zahrnuje například i oblíbené Studio kamarád. 

Které pořady mohu sledovat online?

Na webových stránkách ČT mohou diváci sledovat zejména vlastní pořady České televize. Na pořady, které lze přehrát online, najdou diváci odkaz na v záložce „TV program“ či v záložce „Pořady A-Z“. Divákům stačí též zůstat na hlavní stránce České televize a v dolní části otevřít některý z pořadů v rubrice „Právě běží v TV“. 

Najdu vysílání ČT :D i na webu www.decko.cz?

Pořady vysílané na ČT :D mají své stránky také na webu www.decko.cz. K pořadům tu děti najdou i hry, které tematicky navazují na pořady a rozšiřují program. Pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát, připravil tým ČT :D na novém webu Pískoviště. Počítáme i s verzí pro tablety a chytré telefony, s jejich spouštěním by se mělo začít po Novém roce.

Video Technik ČT Václav Křemen o tom, jak ladit nové kanály ČT
video

Technik ČT Václav Křemen o tom, jak ladit nové kanály ČT