Ředitel ČT zrušil komisi ke stížnosti redaktorů, sám žádné prohřešky nenašel

Praha - Generální ředitel České televize Petr Dvořák ukončil činnost komise, která měla posoudit stížnosti skupiny redaktorů na údajné zasahování do zpravodajství. Důvodem byl odchod dvou z pěti jejích členů. Ve stanovisku, které dnes Radě ČT Dvořák předložil, mimo jiné uvedl, že sám žádné prohřešky proti zákonu nebo kodexu televize neodhalil a za vedením zpravodajství nadále stojí. Vyjádření generálního ředitele si můžete přečíst zde. Místopředsedkyně rady Dana Eklová dodala, že radní se budou jeho stanoviskem opět zabývat na příštím zasedání, které proběhne 8. ledna. 

„Podle mých informací, které mám k dispozici, jsem přesvědčen, že nebyl porušen ani zákon o České televizi ani kodex České televize a že tedy ten podnět je bezpředmětný,“ uvedl Dvořák. Žádné personální opatření vůči aktérům stížnosti nechystá. Za jejich projevy chce učinit tlustou čáru. Do budoucna pak mimo jiné plánuje organizační změny, jako vytvoření editoriálního panelu.

Rada České televize se dnes měla seznámit s výsledky komise. Po odchodu prorektora Univerzity Karlovy Michala Šobra a novinářky Dany Schmidt ale v původně pětičlenné komisi zůstali pouze předsedkyně Etické komise Syndikátu novinářů Barbora Osvaldová, sociolog Jaromír Volek a zahraniční zpravodaj Rob Cameron z BBC. Činnost komise se proto Dvořák rozhodl zrušit.

Redakci zpravodajství ale čekají v příštím roce některé organizační změny - spory by v budoucnu měl například řešit nový editoriální panel. Zároveň se podle něj zřetelněji oddělí redakce aktuální publicistiky od samotného zpravodajství.

Video Jednání Rady České televize - 22. jednání Rady ČT v roce 2013
video

Jednání Rady České televize - 22. jednání Rady ČT v roce 2013

Jednání Rady České televize - 22. jednání Rady ČT v roce 2013

Přenosy z jednání

Ředitel ČT zrušil expertní komisi, která měla posoudit zásahy do zpravodajství

Dvacet tři redaktorů ČT v čele s Danielou Drtinovou a Adamem Komersem si v dopise stěžovalo na údajné ovlivňování zpravodajství, které se mělo dít ve prospěch prezidenta Miloše Zemana nebo strany SPOZ.

ČT má v příštím roce hospodařit s rozpočtem 7,05 miliardy

Rada ČT dnes schválila i vyrovnaný rozpočet na příští rok. Televize má hospodařit s částkou 7,054 miliardy korun, což je o šest milionů méně, než byl plánovaný rozpočet na letošní rok. Režijní náklady na výrobu a vysílání představují podle finančního ředitele Milana Cimirota 84 procent celkových nákladů a mimo jiné počítají s vyššími výdaji na vysílání. Vyšší mají být i osobní náklady, a to v souvislosti s převedením některých zaměstnanců z externí spolupráce mezi kmenové zaměstnance kvůli požadavkům zákoníku práce.

Investice mají v příštím roce činit 671 milionů korun, z toho 266 milionů je převedeno jako neproinvestovaných z minula. K hlavním investicím patří výstavba brněnského televizního studia, investice do informačních technologií a digitálního archivu. Zároveň se má zvýšit objem prostředků na výrobu i peníze na takzvané akvizice, tedy nákup pořadů.