Den jinak s ČT je tu

Česká televize odstartovala v den svého jednašedesátého výročí program firemního dobrovolnictví. Svým zaměstnancům poskytne jeden volný den na to, aby se o své pracovní zkušenosti a schopnosti podělili s neziskovými veřejně prospěšnými organizacemi. První desítky zaměstnanců České televize začnou pomáhat již v pátek, v Mezinárodní den dobrovolnictví (Give & Gain Day).

„Podpora veřejně prospěšných a charitativních projektů patří k závazkům, které si Česká televize stanovila a které naplňuje s radostí. Za poslední dva roky jsme přišli s řadou aktivit, jež naše působení na tomto poli výrazně posilují a promítají se i do samotného vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „Možnost zapojení našich zaměstnanců do konkrétních veřejně prospěšných projektů vnímám jako logické pokračování tohoto vývoje. Pro Českou televizi to má navíc dvojí přínos, nejen, že podpoří dobrou věc, ale dá také lidem, kteří v ní působí, možnost, aby obohatili své zkušenosti o nové podněty ze zcela jiného prostředí.“

V rámci Dne jinak s Českou televizí si mohou zaměstnanci vzít jeden den pracovního volna s náhradou mzdy v kalendářním roce na dobrovolnickou činnost v oblasti, kterou si sami zvolí z nabídky několika stovek různých prověřených neziskových organizací. V souvislosti s tímto projektem se Česká televize letos zapojuje i do Mezinárodního dnedobrovolnictví 16. května.

Akcí firemního dobrovolnictví se účastí jak firmy, tak veřejné instituce, např. ministerstva, obecní úřady, univerzity a další. Některé společnosti mají možnost pomáhat jako firemní dobrovolníci zakotvenu v kolektivní smlouvě. I Česká televize zahrnula tuto formu pomoci do kolektivní smlouvy. Podrobné informace přináší potál Zapojímse.cz.

Zaměstnanci ČT dobrovolničí
Zdroj: Jan Kroupa
Autor: ČT

Pomáhat je možné různými způsoby: manuálně (např. pomoc s malováním, úklidem zahrady, stavebními úpravami, renovacemi, v přírodně cenných územích, při obnově kulturních památek, atd.), organizačně s přípravou akcí, odborně (např. v oblastech komunikace či marketingu, IT, financí a dalších), nebo svou přítomností (např. jako doprovod handicapovaných lidí, seniorů nebo dětí na výlety, společenské, kulturní či sportovní akce, akce pro klienty a další).

Česká televize se dlouhodobě zaměřuje na oblast podpory charitativních projektů a dalších veřejně prospěšných aktivit. Vedle toho, že organizuje dobročinné projekty, pomáhá v této oblasti také přímo svým vysíláním, do kterého zařazuje nejen informační spoty neziskových organizací, ale i pořady, jejichž výstupem je konkrétní pomoc pro neziskové projekty, jako jsou Pomozte dětem, Adventní koncerty, benefiční pořady či speciály k mimořádným událostem.

Video Den jinak: Z manažerů zahradníci a z úředníků malíři pokojů
video

Den jinak: Z manažerů zahradníci a z úředníků malíři pokojů

Den jinak: Z manažerů zahradníci a z úředníků malíři pokojů

Den jinak: mezinárodní den dobrovolníků

Na dnešek připadá den dobrovolníků Give & Gain Day