Zemřel divadelní teoretik i bývalý dramaturg Národního divadla Jan Císař

Zemřel divadelní teoretik, kritik, historik a pedagog Jan Císař. Pracoval v Národním divadle, regionálních scénách a věnoval se i amatérskému divadlu. Krátce byl děkanem Divadelní fakulty Akademie múzických umění, která o jeho skonu informovala. Císařovi bylo 89 let.

Jan Císař se narodil v lednu 1932 v Hradci Králové, absolvoval DAMU a jeho prvním působištěm se stalo Venkovské divadlo, jehož dramaturgem bylo do roku 1960. Zároveň začal externě přednášet na DAMU. Studenti se s ním na přednáškách o estetice a dějinách českého divadla setkávali až do podzimu 2019.

Hojně publikoval, podepsán je téměř pod dvěma desítkami teoretických publikací. „Historicko-teoretickému bádání Jana Císaře se dostávalo skutečného završení až s jeho činností všeobecně uznávaného pedagoga. Pedagoga, ke kterému se jako ke svému učiteli hlásili lidé s úctyhodnými šedinami i čerství absolventi Divadelní fakulty AMU,“ vzpomíná na svého kolegu fakulta.

Kromě práce v divadlech a na DAMU také v 60. letech vedl Divadelní noviny – za jeho vedení rozšířily záběr a přejmenovaly se na Divadelní a filmové noviny. V 70. letech byl ředitelem divadel v Kolíně a Kladně. V první polovině 80. let se stal dramaturgem Národního divadla. Zároveň se za normalizace intenzivně věnoval amatérskému divadlu, jehož se stal všeobecně uznávaným patronem.

„Působení profesora Jana Císaře v českém divadle bylo mnohostranně záslužné. V mnoha ohledech představoval kontinuitu české divadelní kultury a také kontinuitu českého vysokého divadelního školství. A představoval také nejlepší vzdělanecké tradice této kontinuity, které se tu i v těžkých dobách přece jen aspoň v dosahu jeho působení udržovaly a i dnes udržují,“ uvádí vedení fakulty.