Recenze: Allen Ginsberg vidí do nejlepších hlav své generace

Allen Ginsberg byl nejen z nejvýznamnějších amerických, ale i světových básníků 20. století – byl zároveň velkým znalcem poezie a prózy a často a rád o nich přednášel. Výběr přednášek Nejlepší hlavy mé generace nabízí texty týkající se beat generation a jejích autorů.

Zdroj: ČTK, ZUMA, Keystone Pictures USA / Argo

Je snad zbytečné dodávat, že vzhledem ke Ginsbergově roli jedné ze tří nejvýznačnějších osobností beat generation, společně s Jackem Kerouacem a Williamem Burroughsem, opravdu ví, o čem přednáší – vždyť u toho všeho byl, všechny básníky i prozaiky, o nichž píše, znal více než důvěrně.

Nabízený svazek, pečlivě připravený znalcem Billem Morganem, přibližuje přednášky, jež Ginsberg přednesl na Naropa Institutu v kansaském Boulderu, vysoké škole, již sám v roce 1974 založil a jež byla zaměřena jak na studium literatury, tak na buddhismus.

Nicméně přednášky, které Morgan vybral, se týkají primárně literatury a je v nich požehnaně informací, ale i osobitých – a osobních – vhledů! Nemluvě o Ginsbergově seznamu doporučené literatury, přičemž naprostou většinu uvedených děl (nejen z dílny beat generation) máme v češtině!

Jak to dovedl jen Ginsberg

Ostatně pokud jde o Ginsbergovy přednášky, o jejich fundovanosti, hloubce záběru, ale i posluchačské zajímavosti něco vím, jakožto jeho přítel jsem jich několik vyslechl, a to na Brooklyn College, kde byl od roku 1986 až do smrti profesorem anglistiky. Ginsberg měl totiž dar prokládat rozbory poezie či konkrétních románů různými vedlejšími historkami, upřesňujícími a zlidšťujícími literárněvědný výklad, který ovšem nikdy nebyl akademický. Vlastně, jak jsem jej znal, jinak by to snad ani nedovedl.

Úvodem knihy se dovídáme, jak to vlastně s beat generation bylo, Ginsberg přednáší o jazzu a vztahu svých přátel k němu, mluví o situaci v New Yorku čtyřicátých let, zkrátka připravuje si půdu k podrobnému pohledu na jednotlivé protagonisty, eventuálně jejich díla.

Přitom – a to je velký klad publikace – se neomezuje pouze na již zmíněnou „svatou Trojici“, ale věnuje se i méně známým, ovšem stejně tak významným a důležitým osobnostem beat generation. Ostatně, něco již naznačuje i název celého výběru, odkazující na úvodní verš Ginsbergovy nejznámější básně Kvílení: „Viděl jsem nejlepší hlavy své generace, zničené šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu…“