Vteřina dějepisu: Víte, jaký „škvár“ vyšel 23. dubna 1836?

„Jeho báseň jest škvára, která z vymřelé sopky vyhozena mezi květiny padla. Ve květinách můžeme míti a máme zalíbení, nikoli ale v chladném mrtvém meteoru, který z rozervaných útrob vyvržen byl.“ Do kterého díla, jež vyšlo 23. dubna 1836, zabodl v časopise Česká wčela kritické žihadlo novinář a národopisec Jan Slavomír Tomíček?