Secese a pivo. Obrazová publikace přibližuje svět v plakátech

Ilustrovaný plakát je víc než potištěný list papíru přilepený na zeď, dokládá obrazová publikace Svět v plakátech. Představuje poutače od Belle Époque do první poloviny minulého století jako formu výtvarného umění. Autorem knihy, která vyšla nedávno v českém překladu, je australský výtvarný publicista David Rymer.

Video Události v kultuře
video

Svět v plakátech představuje obrazová publikace

Plakát kdysi představoval prakticky jedinou možnost reklamy. První poutače byly obvykle informativní a nápadné, aby přitáhly pozornost kolemjdoucích. „V době, kdy byla míra gramotnosti nízká a hromadné komunikační kanály omezené, nabídl pomíjivý plakát místo pro přímé spojení s komunitou,“ vysvětluje úvod knihy.

Umělecké plakáty se rozšířily především po roce 1796, kdy byla objevena technika litografie. Zlatý věk zažily plakáty na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Poutání na zboží nebo divadelní představení vytvářeli významní výtvarníci, a do propagace se tak promítaly umělecké směry jako kubismus, secese nebo expresionismus. Někdy dokonce byla výtvarná složka výraznější než samotné sdělení a lidé poznali až na druhý pohled, že jde o reklamu. 

„Plakát velice rychle získal silnou pozici. Konaly se různé světové výstavy, už v devatenáctém století vycházely o plakátech knihy a katalogy a už tehdy se našli sběratelé, kteří plakáty sbírali, což ještě umocnilo jejich oblibu a rozšíření,“ popisuje odborný redaktor Filip Hladík z vydavatelského domu Euromedia. 

Reklama od Muchy

Mezi významnými jmény spojenými s plakátovou tvorbou nechybí v publikaci ani Alfons Mucha. Český výtvarník se usadil ve Francii, kde si věhlas získal díky plakátu k divadelní hře se slavnou herečkou Sarah Bernhardtovou v hlavní roli. V knize Muchovo dílo zastupuje mimo jiné secesně zasněná litografie na titulní straně, původně ji český umělec publikoval v avantgardní revue La Plume. Do publikace se dostaly také plakáty, na nichž Muchovy jemné ženy obklopené ornamenty propagovaly pití koňaku nebo piva.

Dobový plakát firmy Michelin

Zdroj: ČT24

„Zajímavým počinem je třeba velice známý plakát Mariuse Rossillona. Na objednávku stvořil postavičku Michelinu, už v roce 1896 se mu tak povedlo vytvořit maskota, který je do dnešní doby funkční,“ upozorňuje Filip Hladík na dalšího výtvarníka plakátů uvedeného v publikaci.

Svět v plakátech zahrnuje vedle francouzských i italské, britské nebo švýcarské tvůrce. V převaze mužů zmiňuje autor také jednu ženu: americkou grafičku Ethel Reedovou.